Vážení priaznivci futbalu

Vítame vás na web-stránke Oblastného futbalového zväzu Topolčany.Na stránke Vám budeme približovať všetký činnosti a aktuálne dianie v našom futbalovom zväze

 

Oznamy sekretariátu ObFZ Topoľčany:

 

Registrácia športových odborníkov:

 

Sekretariát ObFZ žiada FK ObFZ Topoľčany o registráciu športových odborníkov do ISSF (hlavný usporiadateľ, vedúci družstva, lekár, masér ...). Navrhnutý športový odborník musí potvrdiť svoju funkciu v emailovej správe, ktorá mu bude doručená !!!

 

 

Členské za trénerov:

 

Členské za trénerov, asistentov trénera, kondičných trénerov a trénerov brankárov sa Vám podarí vygenerovať až vtedy, keď si na detaile družstva doplníte do realizačných tímov všetky potrebné osoby podľa Rozpisu Vašej súťaže. Ak budú uložení na detaile, objaví sa Vám aj Členské – Tréneri.

 

 

 

Sekretariát ObFZ Topoľčany oznamuje funkcionárom FK, rozhodcom a delegátom ObFZ Topoľčany, že majú možnosť pevziať si na sekretariáte ObFZ nový Rozpis majstrovských futbalových súťaží ObFZ Topoľčany pre súťažný ročník 2017/2018.

 

 

Oznam pre funkcionárov FK ObFZ Topoľčany:

 

Výkonný výbor SFZ hlasovaním per rollam schválil návrh na zmenu článku 19 odseku 2 bodu b) Registračného a prestupového poriadku. Nový text znie:

od 1.7. do 30.9. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením - hosťovanie), s tým, že v prechodných ustanoveniach sa upraví, že VV SFZ hlasovaním per rollam upravuje letné registračné obdobie s účinnosťou odo dňa schválenia (deň ukončenia per rollam), teda 18. júla 2017.

Letné registračné obdobie roku 2017 pre transfer s obmedzením - hosťovanie, teda bude od 18. júla do 30. septembra 2017 !!! 

 

Upozornenie: transfer bez obmedzenia (prestup) je od 1.7. do 31.7.2017 !!!

 

 

Čítajte tu: 

 

Dôležité informácie pre klubových funkcionárov pred novou sezónou ...

 

PREROZDELENIE PRÍSPEVKU UZNANÉMU ŠPORTU PODĽA § 69 ODS. 5 PÍSM. A) ZÁKONA O ŠPORTE 

čítajte tu:  Prerozdelenie príspevkov podľa Zákona o športe 

 

 

 

Informácia o členských príspevkoch a prerozdelení: 

čítajte tu: Členské príspevky SFZ 2016/2017 | Slovenský futbalový zväz

 

 

 

Registrácia:

Registrácia športových odborníkov | Slovenský futbalový zväz

 

 

 

Nákup na kredit informácie čítajte dolu:

Metodické usmernenie k nákupu za Kredit

 

Nákup za kredit

 

Registrácia osobneho konta

 

 

Informácia k fakturácii odstupného za hráčov čitajte tu:

Platobné predpisy | Slovenský futbalový zväz

 

 

 

FUTBALNET 

Futbalový portál, kde nájdete všetky výsledky, štatistiky, zápasy a ďalšie užitočné informácie o futbale kliknite tu: Oblastný futbalový zväz Topoľčany      

 

 

  

Zákon č. 440/2015 Z.z. o športe - OTÁZKY a ODPOVEDE

http://www.ucps.sk/zakon_o_sporte_FAQ_vseobecne 

 

 

 

 

ZÁKON č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov - TU

  

 

  

Sport Industry ponuka.

Zaregistrujte sa cez ISSF a získajte lepšie ceny na www.sportindustry.sk

 

Aktuálne info

 SFZ  -  ZsFZ

Máte záujem o funkciu
futbalového rozhodcu?
Info každu stredu od 15.00
na komisii rozhodcov ObFZ,
alebo na t.č.0385324866  a m:
0948 305504

 

 

 

постельное белье украина

 

Prečo sme označení ako „Neplatič“ a máme pozastavenú činnosť.

Do stavu „Neplatič“ sa klub dostane po uplynutí doby splatnosti VŠEOBECNEJ FAKTÚRY (Nie Faktúry za ISSF karty). Faktúry za registračné preukazy nemajú na tento stav žiadny vplyv (Faktúra za ISSF karty).

Tento stav sa zmení automaticky po uhradení všetkých záväzkov plynúcich z vystavených Všeobecných faktúr (mesačných zberných faktúr).

Automatickým zastavením súťažnej činnosti A družstva dospelých a matričnej činnosti futbalového klubu (ďalej len „FK“), ak FK neuhradí mesačnú zbernú faktúru v lehote splatnosti do doby pripísania dlžnej sumy na účet riadiaceho orgánu súťaže. Ak FK nemá družstvo dospelých, súťažná činnosť sa zastavuje družstvu najvyššej vekovej kategórie

Splatnosť mesačných zberných faktúr bude 10 kalendárnych dní, s tým, že ak deň splatnosti spadá na piatok alebo deň pracovného pokoja, deň splatnosti faktúry sa posunie na najbližší pracovný deň po týchto dňoch.


 

Úhrady platieb je platiteľ povinný realizovať na základe mesačných zberných faktúr, výhradne bankovým prevodom alebo priamym vkladom na účet uvedený na faktúre. Platby iným spôsobom nebudú akceptované a faktúry budú považované za neuhradené.

 

Medzinárodné transfery hráčov:

 

1. Hráč, o ktorého uvoľnenie požiadal iný národný zväz, je povinný vyplniť formulár „Žiadosť o transfer hráča – zahraničie“ (dostupný na webovej stránke SFZ) a predložiť ho k vyjadreniu svojmu materskému klubu. Materský klub je povinný na predloženom tlačive uviesť, či hráč má/nemá nepodmienečne zastavenú činnosť a takto vyplnené tlačivo spolu s plastovou kartou zaslať matrike SFZ.

 

2. Klub, ktorý žiada o vydanie hráča zo zahraničia (smerom do SFZ), je povinný vyplniť formulár „Žiadosť o transfer hráča – zahraničie“ a overiť podpis hráča na ktorejkoľvek (futbalovej) matrike. Takto vyplnené tlačivo klub zašle doporučenou poštou matrike SFZ. Matrika SFZ upozorňuje všetky kluby a hráčov, že v prípade predloženia, resp. doručenia neúplného formulára hráč nebude vyžiadaný. Medzinárodný prestup do SFZ bude vybavený v priebehu maximálne 30 dní odo dňa vyžiadania zväzom. Zo strany matriky SFZ nie je možné proces akýmkoľvek spôsobom urýchliť.

Transfery mladistvých hráčov podliehajú zvláštnemu režimu – musí ich najskôr schváliť podvýbor pre mladistvých FIFA, až potom môže byť hráč vyžiadaný z príslušného zahraničného zväzu.

 

Vážené dámy, vážení páni,
chceme Vám dať do pozornosti info, že k dnešnému dňu si každý používateľ dokáže meniť svoje osobné informácie ako adresu trvalého bydliska a tel.kontakt, ale aj to, či má byť Vaša fotografia verejná alebo nie, taktiež aj e-mail a zároveň aj heslo k svojmu účtu ľubovoľne sám, bez toho, aby bolo nutné kontaktovať hepldesk alebo príslušného sekretára zväzu. Vo Vašom záujme Vás prosíme taktiež, aby ste si aktualizovali Vaše osobné údaje, tel.kontakt a e-mail z toho dôvodu, aby akýkoľvek futbalový orgán v prípade potreby, nemal problém sa s Vami kontaktovať. Návod na zmenu nájdete v prílohe v grafickej podobe. Vpravo hore je potrebné kliknúť na „môj účet“ a v troch blokoch máte možnosť zmeny : osobných údajov (zaškrtnutie verejnej fotografie), emailu a hesla.

 

 

Sekretariát ObFZ oznamuje futbalovým klubom, aby si vo vlastnom záujme prekontrolovali správnosť fakturačných údajov v rámci ISSF – IČO, číslo účtu, alebo uzavretie dohody futbalového klubu v prípade, že SFZ fakturuje inému subjektu ako je futbalový klub – člen SFZ /obec, partner, sponzor/, aby tieto zmeny obratom nahlásili na sekretariát ObFZ.

email: sekretar@obfztopolcany.sk  

 

Zmena údajov :

Dobrý deň važení kluboví manažéri a sekretári zväzov,
prosíme aby ste informovali svojich hráčov o prihlasovaní, zmene emailu alebo vygenerovaní nového hesla.
Pri prihlasovaní do systému ISSF je potrebné:
1.prihlasovacie meno (čo je registračný email alebo používateľove registračné číslo). V prípade, že si používateľ chce zmeniť email, prihlási sa do ISSF a zmení si ho v časti "môj účet", alebo používateľ navštívi akúkoľvek futbalovú matriku, alebo jeho klubový manažér požiada o zmenu cez ISSF - pomoc.
2.prihlasovacie heslo (ak si ho používateľ nepamätá, tak pod prihlasovacími údajmi je možnosť "zabudli ste heslo?" - pokračuje kliknutím na tento text, v tomto momente sa objaví riadok, aby ste zadali aktuálny email a kontrolný text. Kontrolný text je schválne trošku ťažšie čítateľný (kvôli umelej inteligencii na získavanie hesiel používateľov), preto je možné že text neprečítate hneď na prvykrát správne (ak kliknete na text, ktorý nie je čítateľný, vygeneruje sa iný). V tomto momente, ak správne vyplníte tieto dva riadky Vám systém ISSF vygeneruje nové prihlasovacie heslo, no POZOR, v tele emailu je aj link pre aktiváciu tohto nového zaslaného hesla, na ktorý je potrebné kliknúť predtým!!!
Súhrn: heslo si dajte skopírovať (pomocou ctrl+c alebo pravým tlačítkom na myši + kopírovať), potom kliknúť na link pre aktiváciu tohto hesla, presmeruje Vás na stránku ISSF a nové heslo Vám bolo aktivované. Kliknúť na "na úvodnú stránku", zadať email a vložiť heslo (crtl+v alebo pravým tlačítkom na myši + vložiť). Systém zároveň žiada aby ste si zadali nové heslo a to dvakrát pod sebou kvôli kontrole. Úspešne ste zmenili heslo a pracujete v systéme.

 

 

http://www.futbalsfz.sk/

http://www.zsfz.sk/

 

 

OFICIALNY PARTNER ObFZ TOPOĽČANY 

JAKO SPORT 

KONTAKT

Slavomír Prúčny              
Nitrianska 6A/2254

927 05 Šaľa
tel: +421 903 606 320

napíšte nám
Slovenská republika         
Pozrite si : JAKO akcie !!!

 Zjednotenie postupu SFZ a jeho členov - riešenie nezaplatenia odstupného za amatéra podľa čl. 37 RaPP (2.2 MB)

 Rozpis majstrovských futbalových súťaží ObFZ Topoľčany pre súťažný ročník 2017/2018.(172.6 kB)

 6.Liga(62.5 kB)

 7. Liga a ziaci(59 kB) 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Topoľčany.

internetový partner: www.itstudio.sk