Športovo technická komisia


správa č.: 4023. júna 2017

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA: U.č.334 AKTÍV ŠTK OBFZ TOPOľčANY SPOJENÝ S VYžREBOVANÍM SÚťAžNÉHO ROčNÍKA 2017/2018 SA USKUTOčNÍ DňA 3.7.2017 (PONDELOK) O 17:00 HOD. V DOME KUL...


správa č.: 3914. júna 2017

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA OBFZ: DOSPELÍ: U.č.317 ORGANIZAčNÉ POKYNY K PRIHLÁSENIU DRUžSTIEV DO SÚťAžÍ RIADENÝCH ŠTK OBFZ TOPOľčANY V SÚťAžNOM ROčNÍKU 2017/201...


správa č.: 3807. júna 2017

U.č.317 ORGANIZAčNÉ POKYNY K PRIHLÁSENIU DRUžSTIEV DO SÚťAžÍ RIADENÝCH ŠTK OBFZ TOPOľčANY V SÚťAžNOM ROčNÍKU 2017/2018. 1. Štruktúra súťaží riadených ...


správa č.: 3731. mája 2017

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA OBFZ: DOSPELÍ: U.č.317 ORGANIZAčNÉ POKYNY K PRIHLÁSENIU DRUžSTIEV DO SÚťAžÍ RIADENÝCH ŠTK OBFZ TOPOľčANY V SÚťAžNOM ROčNÍKU 2017/2018....


správa č.: 3624. mája 2017

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA OBFZ: DOSPELÍ: U.č.296 PRIHLÁŠKY DO SÚťAžNÉHO ROčNÍKA 2017/2018: Prihlášky do súťažného ročníka 2017/2018 majú...


správa č.: 3517. mája 2017

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA OBFZ: DOSPELÍ: U.č.287 ŠTK ObFZ po skončení súťažného ročníka 2016/2017 odpočíta OFK Horné Štitáre 3 body, nakoľko bol počas ma...


správa č.: 3411. mája 2017

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA OBFZ: DOSPELÍ: U.č.246 Žiada funkcionárov FK, FO o zaslanie podnetov, návrhov a pripomienok k pripravovanému novému Rozpisu majstrovských futbalovýc...


správa č.: 3303. mája 2017

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA OBFZ: DOSPELÍ – MLADŠÍ žIACI: U.č.271 ŠTK ObFZ schváli žiadosť TJ Nemčice o zmenu hracieho dňa a ÚHČ stretnutia 25.kola dospelých: TJ Nemčice ...


správa č.: 3226. apríla 2017

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA OBFZ: DOSPELÍ: U.č.259 ŠTK ObFZ kontumuje stretnutie 19.kola VI.liga - ObFZ TO - dospelí: OFK Kovarce - OFK Práznovce v prospech OFK Kovarce, pre pokles hráčov OF...


správa č.: 3119. apríla 2017

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA OBFZ: DOSPELÍ: U.č.252 ŠTK ObFZ zamieta žiadosť OFK Kovarce o ponechanie pôvodného termínu stretnutia Kovarce - Kuzmice z dôvodu nedostatku rozhodcov. Dospel...


správa č.: 3013. apríla 2017

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA OBFZ: DOSPELÍ: U.č.246 Žiada funkcionárov FK, FO o zaslanie podnetov, návrhov a pripomienok k pripravovanému novému Rozpisu majstrovských futbalovýc...


správa č.: 2906. apríla 2017

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA OBFZ: DOSPELÍ: U.č.233 ŠTK ObFZ schválila žiadosť Družstevník Čermany nasledovne: stretnutie 18.kola VI.liga - ObFZ TO - dospelí: Družstevník Čermany - TJ...


správa č.: 2830. marca 2017

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA: DOSPELÍ: U.č.230 ŠTK ObFZ schválila žiadosť OFK Krtovce nasledovne: stretnutie 20.kola VII.liga - ObFZ TO - dospelí: OFK Krtovce - FK Orešany sa odohrá d...


správa č.: 2722. marca 2017

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA OBFZ: ŠTK OBFZ TOPOľčANY UPOZORňUJE FK, FO NA ZMENU ZIMNÉHO čASU NA LETNÝ čAS ZO SOBOTY 25.3.2017 NA NEDEľU 26.3.2017 Z 2:00 HOD. NA 3:00 HOD. DORAST: U.č.221 ŠTK ObFZ...


správa č.: 2616. marca 2017

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA OBFZ: MLADŠÍ žIACI: U.č.217 ŠTK ObFZ schválila žiadosť TJ Nemčice nasledovne: TJ Nemčice bude hrávať domáce majstrovské stretnutia mladš&...


 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Topoľčany.

internetový partner: www.itstudio.sk