Športovo technická komisia


správa č.: 616. augusta 2017

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA OBFZ: DOSPELÍ: U.č.16 ŠTK ObFZ zamietla žiadosť OFK Tesáre o zmenu hracieho dňa stretnutia 5.kola VII.liga - ObFZ TO - dospelí: OFK Horné Štitáre - ...


správa č.: 510. augusta 2017

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA OBFZ: DOSPELÍ: U.č.14 ZMENA V ADRESÁRI ROZPISU OBFZ TOPOľčANY PRE S.R. 2017/2018: TJ SLOVAN VEľKÉ BEDZANY: Predseda: Jozef Šupa, m: 0904 311 634, email: jozef.sup...


správa č.: 403. augusta 2017

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA OBFZ: DOSPELÍ: U.č.12 Zmena v Adresári ŠTK ObFZ Topoľčany pre s. r. 2017/2018: TJ ŠK RADOŠINA: P: Obecný úrad Radošina v zastúp...


správa č.: 326. júla 2017

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA OBFZ: STARŠÍ žIACI: U.č.8 Stretnutie predohrávaného 10.kola IV.ligy-Ž-U15-skupina A-ObFZ TO-starší žiaci: OFK Chrabrany/Čermany - TJ Slovan Preseľany/Hru&s...


správa č.: 212. júla 2017

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA OBFZ: OZNAM ŠTK OBFZ: U.č.5 ŠTK ObFZ oznamuje funkcionárom FK, členom VV a odborných komisií, rozhodcom a delegátom ObFZ Topoľčany, že Rozpis majstrovsk&ya...


správa č.: 104. júla 2017

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA OBFZ: U.č.2 ZARADENIE FK DO JEDNOTLIVÝCH SÚťAžÍ OBFZ TO PODľA LOSOVACIEHO čÍSLA V SÚťAžNOM ROčNÍKU 2017/2018: ŠTK OBFZ OZNAMUJE FK, žE Už SÚ N...


správa č.: 4023. júna 2017

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA: U.č.334 AKTÍV ŠTK OBFZ TOPOľčANY SPOJENÝ S VYžREBOVANÍM SÚťAžNÉHO ROčNÍKA 2017/2018 SA USKUTOčNÍ DňA 3.7.2017 (PONDELOK) O 17:00 HOD. V DOME KUL...


správa č.: 3914. júna 2017

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA OBFZ: DOSPELÍ: U.č.317 ORGANIZAčNÉ POKYNY K PRIHLÁSENIU DRUžSTIEV DO SÚťAžÍ RIADENÝCH ŠTK OBFZ TOPOľčANY V SÚťAžNOM ROčNÍKU 2017/201...


správa č.: 3807. júna 2017

U.č.317 ORGANIZAčNÉ POKYNY K PRIHLÁSENIU DRUžSTIEV DO SÚťAžÍ RIADENÝCH ŠTK OBFZ TOPOľčANY V SÚťAžNOM ROčNÍKU 2017/2018. 1. Štruktúra súťaží riadených ...


správa č.: 3731. mája 2017

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA OBFZ: DOSPELÍ: U.č.317 ORGANIZAčNÉ POKYNY K PRIHLÁSENIU DRUžSTIEV DO SÚťAžÍ RIADENÝCH ŠTK OBFZ TOPOľčANY V SÚťAžNOM ROčNÍKU 2017/2018....


správa č.: 3624. mája 2017

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA OBFZ: DOSPELÍ: U.č.296 PRIHLÁŠKY DO SÚťAžNÉHO ROčNÍKA 2017/2018: Prihlášky do súťažného ročníka 2017/2018 majú...


správa č.: 3517. mája 2017

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA OBFZ: DOSPELÍ: U.č.287 ŠTK ObFZ po skončení súťažného ročníka 2016/2017 odpočíta OFK Horné Štitáre 3 body, nakoľko bol počas ma...


správa č.: 3411. mája 2017

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA OBFZ: DOSPELÍ: U.č.246 Žiada funkcionárov FK, FO o zaslanie podnetov, návrhov a pripomienok k pripravovanému novému Rozpisu majstrovských futbalovýc...


správa č.: 3303. mája 2017

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA OBFZ: DOSPELÍ – MLADŠÍ žIACI: U.č.271 ŠTK ObFZ schváli žiadosť TJ Nemčice o zmenu hracieho dňa a ÚHČ stretnutia 25.kola dospelých: TJ Nemčice ...


správa č.: 3226. apríla 2017

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA OBFZ: DOSPELÍ: U.č.259 ŠTK ObFZ kontumuje stretnutie 19.kola VI.liga - ObFZ TO - dospelí: OFK Kovarce - OFK Práznovce v prospech OFK Kovarce, pre pokles hráčov OF...


 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Topoľčany.

internetový partner: www.itstudio.sk