Aktuálna úradná správa

ŠTK  č.40  23. 06. 2017

Športovo-technická komisia:

 

U.č.334 Aktív ŠTK ObFZ Topoľčany spojený s vyžrebovaním súťažného ročníka 2017/2018 sa uskutoční dňa 3.7.2017 (pondelok) o 17:00 hod. v Dome Kultúry v Solčanoch.

 

FK zároveň predložia na ŠTK ObFZ žiadosti o zmeny hracích dní a hracích časov v jesennej časti súťažného ročníka 2017/2018.

 

Termínové listiny a počty družstiev v súťažiach dospelých, mladších a starších žiakov budú v priebehu týždňa uverejnené na internetovej stránke ObFZ Topoľčany.

 

                                                           ( M. Čulák )

 

DK  č.28  15. 06. 2017

Disciplinárna komisia ObFZ:

 

Úradná správa DK ObFZ č.28 zo dňa 15.6.2017:

 

1. Nepodmienečne na 1 SS od 12.06.2017:

 

U.č.169 Ivan Krajčík 1214594 – TJ ZK Urmince – 1 SS N podľa DP čl.37/5a (5xŽK)

 

U.č.170 Andrej Lulei 1242828 – TJ Čeľadince – 1 SS N podľa DP čl.37/5a (5xŽK)

 

U.č.171 Peter Bisák 1179851 – OFK Ludanice – 1 SS N podľa DP čl.37/1, 2, 3 (2xŽK=ČK)

 

U.č.172 Lukáš Balajka 1267089 – OFK Ludanice – 1 SS N podľa DP čl.37/1, 2, 3 (2xŽK=ČK)

 

U.č.173 Marek Ďurák 1084922 – TJ Slovan Bojná – 1 SS N podľa DP čl.46/1a, 2 (ČK)

 

 

2. Nedostavenie sa na stretnutie:

 

U.č.174 Na návrh ŠTK, DK trestá pokutou 20,- € TJ Slovan Preseľany podľa RS-B-16/8i, DP čl.64/1a, 4. DK Nariaďuje TJ Slovan Preseľany uhradiť podľa RS-A-7b sumu 50,- € v prospech TJ Slovan Bojná.

 

 

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ Topoľčany v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

 

                                                           ( R. Meluš )

 

KR  č.36  23. 06. 2017

Komisia rozhodcov ObFZ:

 

1. Oznamuje bývalým futbalistom a ostatným záujemcom o funkciu rozhodcu futbalu, že sa môžu prihlásiť na m: 0948 305 504, alebo email: kr.topolcany@gmail.com .

 

                                                           ( J. Candrák )

 

KDZ  č.38  05. 06. 2013

Sekretariát ObFZ:


Oznam pre klubových ISSF manažérov ohľadom všeobecných mesačných (zberných) faktúr:


1. Upozorňujeme klubových ISSF manažérov, že všeobecná mesačná (zberná) faktúra sa považuje za zaplatenú vtedy, keď budú peniaze na centrálnom účte SFZ ( a všetkých ostatných zväzov) so správnym variabilným symbolom !!! NIE KEĎ POŠLETE NA SFZ DOKLAD O ZAPLATENÍ !!!


2. Doklad o zaplatení neposielajte na SFZ, pretože stav faktúry (či je v stave Uhradená) si môžete skontrolovať sami 24 hodín denne priamo v ISSF !!!


3. Denne, v doobedňajších hodinách, sa aktualizujú informácie z banky a hneď sa prenášajú do ISSF. Ak si po 12,00 hod. skontrolujete stav Faktúry, viete na čom ste v daný deň (či platba už prešla alebo nie). Faktúry si nájdete po prihlásení do http://issf.futbalnet.sk v hlavnom menu Faktúry a Typ faktúry (druhý stĺpec) pre mesačnú zbernú fakturáciu je VŠEOBECNÁ FAKTÚRA (nie Faktúra za ISSF karty) !!!

 

4. Či je už faktúra uhradená (predposledný stĺpec STAV) zistíte práve na tomto mieste. Pokiaľ je STAV „Exportovaná", znamená to že NIE JE UHREDENÁ a peniaze ešte neprišli na účet SFZ !!!


5. Faktúry je možné platiť dvoma spôsobmi:


prevodom z účtu na účet (kľudne aj internet bankyngom) - pokiaľ máte účet v Slovenskej sporiteľni, je to okamžite, z iných bánk väčšinou do 2-3-och pracovných dní,


-  vkladom priamo na účet SFZ v Slovenskej sporiteľni - to je najrýchlejší spôsob,

 

-  platba šekom sa neakceptuje, ako keby faktúra nebola uhradená !!!


6. Dôrazne žiadame klubových ISSF manažérov, aby všeobecné mesačné  zberné) faktúry uhrádzali čo najskôr, nakoľko majú ich doručené vždy v prvý deň príslušného mesiaca a nie až 10. dňa, nakoľko vtedy už peniaze majú byť dávno na účte SFZ !!!!!!!!


7. Upozorňujeme klubových ISSF manažérov, aby nenahrávali do systému skenované fotografie hráčov !!! Je potrebné nahrávať iba digitálne fotografie !!!


                                                                    ( M. Valko )

 

TMK  č.10  17. 05. 2017

TMK ObFZ:

 

KM  č.14  08. 06. 2017

X. ročník futbalového turnaja mladších žiakov " Škola na futbalovom ihrisku "

 

8.6.2017 – štadión MFK Topoľčany

 

Časový harmonogram turnaja a výsledky:

 

SKUPINA  „A“ – hracia plocha „A“:

 

 1.  09:00 – 09:22 hod.:  ZŠ Gogoľova Topoľčany - ZŠ J. Hollého Topoľčany     0 : 2

 

 2.  09:30 – 09:52 hod.:  ZŠ s MŠ Solčany - ZŠ Gogoľova Topoľčany   4 : 2

 

 3.  10:00 – 10:22 hod.:  ZŠ J. Hollého Topoľčany -ZŠ s MŠ Solčany    0 : 1

 

 

SKUPINA  „B“ – hracia plocha „B“:

 

 4.  09:00 – 09:22 hod.:  ZŠ Škultétyho Topoľčany - ZŠ Tríbečská Topoľčany    1 : 1

 

 5.  09:30 – 09:52 hod.:  ZŠ Kovarce - ZŠ Škultétyho Topoľčany    0 : 1

 

 6.  10:00 – 10:22 hod.:  ZŠ Tríbečská Topoľčany - ZŠ Kovarce    1 : 3

 

 

Stretnutie o 5. - 6. miesto:

 

 

7.  10:30 – 10:52 hod.:  ZŠ Gogoľova Topoľčany - ZŠ Tríbečská Topoľčany   3 : 4

 

 

 

Semifinále:

 

 8.  10:30 – 10:52 hod.:  ZŠ s MŠ Solčany – ZŠ Kovarce  0 : 5  

 9.  10:30 – 10:52 hod.:  ZŠ Škultétyho Topoľčany – ZŠ J. Hollého Topoľčany  4 : 0 

 

 

Stretnutie o 3. - 4. miesto:

 

10.  11:00 – 11:22 hod.: ZŠ J. Hollého Topoľčany – ZŠ s MŠ Solčany    0 : 1                                                    

 

 

F I N Á L E:

 

10.  11:00 – 11:22 hod.: ZŠ Škultétyho Topoľčany – ZŠ Kovarce    5 : 2

 

 

KONEČNÉ  PORADIE  TURNAJA:

 

1. miesto: ZŠ Škultétyho Topoľčany

 

2. miesto:   Kovarce

 

3. miesto: ZŠ s MŠ Solčany

 

4. miesto: ZŠ J. Hollého Topoľčany

 

5. miesto: ZŠ Tríbečská Topoľčany

 

6. miesto: ZŠ Gogoľova Topoľčany

 

 

 

Najlepší jednotlivci turnaja.

 

Najlepší strelec:

 

Patrik Priecel – ZŠ Škultétyho Topoľčany – 6 gólov

 

Najlepší hráč:

 

Nicolas Šimko – ZŠ Škultétyho Topoľčany

 

Najlepší brankár:

 

Nathan Filipeje – ZŠ J. Hollého Topoľčany

 

ZdK  č.1  13. 07. 2016

Ekonomický aparát ObFZ:

 

Oznámenie EA ObFZ:

aktuálne do systému ISSF bola doplnená možnosť úhrady členských poplatkov SFZ pre hráčov. Postupne postupne bude aj pre trénerov a ostatných športových odborníkov podľa zákona č. 440/2015 Z.z. o športe.

Postup ako “uhradiť” členský poplatok pre hráča je v prílohe v obrázku, ktorú obdržali elektronicky kluboví manažéri ISSF.

Dôležité upozornenia:


- ak hráč nemá “uhradené” členské, nebude možné ho nahrať na Zápis o stretnutí (nahrať ho nahráte, ale neuzavriete nominácie hráčov pre zápasom)
- Členský príspevok členovia SFZ uhrádzajú na obdobie jedného roka. (teraz to je na rok 2016)
- Za uhradenie členského príspevku SFZ riadne a včas, sa považuje moment vygenerovania poplatku na mesačnú zbernú faktúru ako záväzného platobného predpisu. Následné uhradenie mesačnej zbernej faktúry v lehote splatnosti (t.j. pripísanie sumy na účet SFZ pred uplynutím lehoty splatnosti) v celej fakturovanej výške, so správnym uvedením variabilného symbolu faktúry bankovým prevodom alebo vkladom na bankový účet je administratívnym splnením povinnosti vzhľadom na systém mesačných zberných faktúr z pohľadu Zákona o športe, nie interných noriem SFZ.
- Členovi SFZ, ktorý nezaplatil členský príspevok, sa automaticky, v zmysle znenia stanov SFZ, pozastavuje členstvo v SFZ a nie je oprávnený vykonávať akékoľvek činnosti v rámci SFZ.
- Príjmy z  členských príspevkov SFZ sú súčasťou príjmov fondu podpory mládežníckeho futbalu a účel použitia tohto fondu schvaľuje konferencia SFZ.
- Uhradené členské SFZ sa v prípade zániku členstva nevracia. 

Vysvetlenie k členským poplatkom:
"Členské príspevky od členov občianskych združení, ktoré sú športovými organizáciami podľa zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov vrátane národných športových zväzov, vyberajú  povinne všetky športové organizacie vrátane SFZ, ktoré sú alebo chcú byť prijímateľmi  prostriedkov zo štátneho rozpočtu.

Z dôvodu efektívneho výberu a zníženia  administratívnej náročnosti výberu členských príspevkov od členov SFZ umožnilo SFZ sprostredkovaný výber a úhradu členských príspevkov pomocou mesačnej zbernej fakturácie cez kluby, zväzy a iné športové organizácie ako riadnych alebo pridružených členov SFZ, v ktorých pôsobia individuálni členovia SFZ.

Klub, zväz alebo iná športová organizácia, ako riadny alebo pridružený člen SFZ, týmto čestne prehlasuje, že všetky členské príspevky členov SFZ, ktorých úhradu sprostredkoval pomocou mesačnej zbernej faktúry, riadne vybral od členov SFZ a je kedykoľvek pripravený to zdokladovať."

 

                                                           ( P. Michalík )

 

MaK  č.1  23. 09. 2016

 

Matričná komisia ObFZ:

 

Žiadosti o transfer hráčov v zimnom registračnom období sa podávajú nasledovne:


Od 1.1. do 15.3.2017 – transfer bez obmedzenia (prestup),


Od 1.1. do 31.3.2017 – transfer s obmedzením (hosťovanie).


 

Členské poplatky:

 

a) Vzhľadom na nevyhnutné zavedenie členských poplatkov schválených Konferenciou SFZ z dôvodu tejto povinnosti vyplývajúcej zo zákona 440/2015, Zákon o športe, upozorňujeme FK na to, že je nevyhnutné vygenerovať si pre hráčov, ktorí nastúpia prvýkrát v sezóne na zápas členské príspevky !

 

b) Odporúčame generovať členské príspevky pri povinnej tvorbe nominácie hráčov do zápisu o stretnutí !

 

c) V momente vygenerovania členských príspevkov je hráč uvoľnený pre zápis o stretnutí !

 

d) Pri generovaní vyznačíme iba tých hráčov, ktorí budú uvedení v zápise o stretnutí !

 

 

Odstupné za hráča pri transfere:

 

Odstupné podľa odseku 1 je nový klub povinný uhradiť materskému klubu najneskôr do 14 dní od doručenia riadnej faktúry. Materský klub vystaví faktúru podľa predchádzajúcej vety najskôr v deň schválenia prestupu príslušnou matrikou. Za uhradenú faktúru sa považuje pripísanie sumy na účet materskému klubu. Pokiaľ sa kluby nedohodnú inak, použijú sa fakturačné údaje v ISSF (alebo www.futbalnet.sk ).

 

 

RaPP – článok 15: Zrušenie, zachovanie, obnova a zmena registrácie hráča:

 

Bod 5): Ak zanikne klub bez právneho nástupcu, alebo ak klub neprihlási družstvo do súťaže, alebo odhlásil družstvo zo súťaže, alebo bolo družstvo vylúčené zo súťaže a hráč tohto družstva nie je oprávnený štartovať za iné družstvo tohto klubu, zaniká aj registrácia a klubová príslušnosť hráča v zaniknutom subjekte alebo klube, ktorý neprihlásil družstvo do súťaže, alebo odhlásil družstvo zo súťaže, alebo ktorého družstvo bolo vylúčené zo súťaže.

V takomto prípade môže nový klub požiadať o registráciu hráča v novom klube podľa článku 12 aj mimo registračného obdobia, okrem obdobia od 1.4. do 30.6. príslušného roku.

 

Oznamy MaK ObFZ:


12.7.2016 bol do systému ISSF doplnený Typ transferu Prestup s obmedzením (s povinným súhlasom materského klubu hráča) podľa poslednej schválenej zmeny v Registračnom a prestupovom poriadku. Upozorňujeme na to, že tento typ transferu hráča je vždy na obdobie do konca sezóny, čiže do 30.6. (rok podľa aktuálnej sezóny), iný dátum Vám systém nepovolí.
Taktiež upozorňujeme na to, že o tento typ transferu sa dá požiadať len v momente, keď už sezóna začala, NIE VOPRED, keď ešte sezóna, na ktorú chcete použiť Prestup s obmedzením, nebeží. Sezóna sa začína vždy k 1.7. a končí 30.6. v ďalšom kalendárnom roku.
Zároveň Vám dávame na vedomie, že dňom 13.7.2016 budú automaticky ukončené všetky platné hosťovania amatérov, podľa platného znenia Registračného a prestupového poriadku SFZ.


Schválené úpravy v R a PP:

 

Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu schválil na svojom zasadnutí dňa 6. 7. 2016 návrh úpravy RaPP čl. 19 ods. 2 Registračné obdobie. V zmysle schváleného návrhu sa registračné obdobia upravujú nasledovne: a) od 1. 7. do 31. 8. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia), b) od 1. 7. do 30. 9. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením); c) od 1. 1. do 15. 3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia); d) od 1. 1. do 30. 3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením). Výklad pojmu „registračné obdobie bez obmedzenia“: v tomto období je možné zmeniť klubovú príslušnosť hráča bez súhlasu materského klubu podľa článku 18 ods. 11, t. j. nevyžaduje sa súhlas materského klubu, avšak materský klub má nárok na odstupné, ktoré je povinný uhradiť nový klub podľa článku 37, pokiaľ sa materský a nový klub nedohodnú inak. Výklad pojmu „registračné obdobie s obmedzením“: v tomto období je  možné zmeniť klubovú príslušnosť hráča len so súhlasom materského klubu a takýto transfer je platný do 30. 6. príslušného roka (t. j. vyžaduje sa súhlas nového klubu, hráča a materského klubu). Po uplynutí termínu (30. 6.) je hráč automaticky preregistrovaný späť do klubu, z ktorého prestupoval. Takýto prestup je možné ukončiť aj pred uplynutím uvedeného termínu (30. 6.) v zimnom registračnom období, so súhlasom oboch klubov a hráča. Transfery zo zahraničia smerom do SFZ sa realizujú v registračných obdobiach bez obmedzenia. Na základe často kladených otázok upozorňujeme na mechanizmus vyplácania odstupného, článok 37, odsek 2, kedy sa prihliada vek hráča, ktorý momentálne má ! 

 

                                                           ( M. Valko )

 

 

Sekretár  č.10  18. 05. 2017

Výkonný výbor ObFZ:

 

Výkonný výbor ObFZ Topoľčany na svojom zasadnutí dňa 17.5.2017 v Topoľčanoch:

 

1. Vzal na vedomie:

 

a) Správu predsedu ObFZ Topoľčany

b) Správy predsedov odborných komisií ObFZ Topoľčany

c) Hospodárenie ObFZ Topoľčany k 30.4.2017

d) Informáciu o zmenách PF platných od 1.6.2017

 

2. Schválil:

 

a) Mariána Hubinského na fyzické previerky rozhodcov ZsFZ dňa 18.5.2017

b) Dotáciu pre TJ Družstevník Jacovce pre starších a mladších žiakov na medzinárodný turnaj v Karlových Varoch

c) Termín a miesto X. ročníka futbalového turnaja mladších žiakov ZŠ okresu Topoľčany „Škola na futbalovom ihrisku“ na deň 8.6.2017 na štadióne MFK Topvar Topoľčany

d) Termín a miesto finálového stretnutia mladších žiakov o víťaza IV.ligy Ž – 13 – ObFZ TO za s. r. 2016/2017 na deň 10.6.2017 o 13:30 hod. na štadióne OFK Tovarníky

e) Termínovú listinu súťaží dospelých pre s. r. 2017/2018

f ) Štartovne pre súťaže dospelých a dorastu pre s. r. 2017/2018

g) Termín odoslania prihlášok FK do súťaží ObFZ Topoľčany pre s. r. 2017/2018 do 23.6.2017

 

3. Zaoberal sa:

 

a) E-mailom od OFK obce Prašice ohľadom stretnutia VI. ligy – ObFZ TO – dospelí: OFK Veľké Ripňany – OFK obce Prašice

 

Obsadenie  č.27  07. 06. 2017

...čítať celú správu

  

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Topoľčany.

internetový partner: www.itstudio.sk