Aktuálna úradná správa

ŠTK  č.11  20. 09. 2017

Športovo-technická komisia ObFZ:

 

Dospelí:

 

U.č.76, 83, 84  Nedohrané stretnutie 6.kola VI.liga - ObFZ TO - dospelí pre nespôsobilú hraciu plochu: OFK Práznovce - OFK Veľké Ripňany sa po dohode FK odohrá dňa 29.9.2017 (piatok) o 15:00 hod. na štadióne OFK Práznovce.

 

U.č.85  ŠTK ObFZ na základe oznámenia KR ObFZ a FK Orešany, oznamuje FK VI.ligy – ObFZ TO – dospelí, že FK Orešany bude hrávať svoje domáce majstrovské stretnutia od 18.9.2017 vždy v nedeľu o 11:00 hod.

 

Starší žiaci:

 

U.č.75  ŠTK ObFZ kontumuje stretnutie 3.kola IV.liga - Ž - U15 - skupina B - ObFZ TO - starší žiaci: TJ ZK Urmince - TJ Veľké Dvorany v prospech TJ ZK Urmince, pre nedostavenie sa družstva starších žiakov TJ Veľké Dvorany na stretnutie. SP-čl. 82/1b.
Priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech TJ ZK Urmince. SP-čl. 11/2.
Odstupuje TJ Veľké Dvorany na doriešenie DK ObFZ podľa DP a RS ObFZ Topoľčany.

 

U.č.78  ŠTK ObFZ zamietla žiadosť OFK Nitrianska Streda/Čeľadince o odohrania 9.kola IV.liga - Ž - U15 - skupina A - ObFZ TO - starší žiaci: OFK Nitrianska Streda/Čeľadince - OFK Solčany dňa 29.10.2017 (nedeľa) o 13:00 hod. na základe RS-A-2e (stretnutia žiakov sa v nedeľu môžu odohrať najmenej 3:00 hod. pred ÚHČ dospelých !

 

U.č.79  Stretnutie 4.kola IV.liga - Ž - U15 - skupina A - ObFZ TO - starší žiaci: OFK Solčany - OFK Nitrianska Streda/Čeľadince sa po dohode FK odohrá dňa 24.9.2017 (nedeľa) o 13:00 hod. na štadióne OFK Solčany.

 

U.č.80  ŠTK ObFZ zamietla žiadosť OFK Nitrianska Streda/Čeľadince o odohranie 6.kola IV.liga - Ž - U15 - skupina A - ObFZ TO - starší žiaci: OFK Nitrianska Streda/Čeľadince - TJ Slovan Preseľany/Hrušovany dňa 8.10.2017 (nedeľa) o 13:00 hod. na základe RS-A-2e (stretnutia žiakov sa v nedeľu môžu odohrať najmenej 3:00 hod. pred ÚHČ dospelých !

 

U.č.81  ŠTK ObFZ zamietla žiadosť OFK Nitrianska Streda/Čeľadince o odohrania 7.kola IV.liga - Ž - U15 - skupina A - ObFZ TO - starší žiaci: OFK Nitrianska Streda/Čeľadince - OFK Chrabrany/Čermany dňa 15.10.2017 (nedeľa) o 13:00 hod. na základe RS-A-2e (stretnutia žiakov sa v nedeľu môžu odohrať najmenej 3:00 hod. pred ÚHČ dospelých !

 

U.č.82  ŠTK ObFZ zamietla žiadosť OFK Nitrianska Streda/Čeľadince o odohrania 8.kola IV.liga - Ž - U15 - skupina A - ObFZ TO - starší žiaci: OFK Krnča - OFK Nitrianska Streda/Čeľadince dňa 22.10.2017 (nedeľa) o 13:00 hod. na základe RS-A-2e (stretnutia žiakov sa v nedeľu môžu odohrať najmenej 3:00 hod. pred ÚHČ dospelých !

 

U.č.86  Stretnutie 4.kola IV.liga - Ž - U15 - skupina C - ObFZ TO - starší žiaci: OFK Tovarníky - OFK obce Prašice sa po dohode FK odohrá dňa 5.10.2017 (štvrtok) o 16:00 hod. na štadióne OFK Tovarníky.

 

U.č.87  ŠTK ObFZ schválila žiadosť TJ Slovan Bojná nasledovne:
stretnutie 8.kola IV.liga - Ž - U15 - skupina B - ObFZ TO - starší žiaci: TJ Slovan Bojná - TJ ŠK Radošina sa odohrá dňa 21.10.2017 (sobota) o 11:00 hod. na štadióne TJ Slovan Bojná.

 

U.č.88  Stretnutie 5.kola IV.liga - Ž - U15 - skupina A - ObFZ TO - starší žiaci: OFK Krnča - OFK Solčany sa po dohode FK odohrá dňa 3.10.2017 (utorok) o 16:00 hod. na štadióne OFK Krnča.

 

Mladší žiaci:

 

U.č.77  Stretnutie 5.kola IV.liga - Ž - U13 - skupina A - ObFZ TO - mladší žiaci: TJ Oponice/Kovarce - OFK Ludanice sa po dohode FK odohrá dňa 29.9.2017 (piatok) o 15:30 hod. na štadióne TJ Oponice.

 

U.č.89  Stretnutie 4.kola IV.liga - Ž - U13 - skupina A - ObFZ TO - mladší žiaci: OFK Solčany - OTJ Horné Obdokovce sa po dohode FK odohrá dňa 17.10.2017 (utorok) o 16:00 hod. na štadióne OFK Solčany.  

 

                                                           ( M. Čulák )

 

DK  č.7  21. 09. 2017

Disciplinárna komisia ObFZ:

 

Úradná správa DK ObFZ č.7 zo dňa 20.09.2017:

 

1. Zmena trestu na P od 15.09.2017

 

U.č.26 Anton Balážik 1200992 - OFK Veľké Ripňany - DK vyhovuje žiadosti podľa DP čl.40 a zvyšok trestu t.j. 2 týždne mení na podmienečný od 15.09.2017 do 15.12.2017.

 

U.č.27 Tomáš Frťala 1156060 - OFK Veľké Ripňany - DK vyhovuje žiadosti podľa DP čl.40 a zvyšok trestu t.j. 2 týždne zákazu výkonu trénera mení na podmienečný od 15.09.2017 do 15.12.2017.

 

 

2. Nepodmienečne na 4 týždne od 16.09.2017

 

U.č.28 Andrej Královič 1219900 - 4 týždne N podľa DP čl.37/1,2,3; DP čl.48/1c,2b; DP čl.36/2c a zároveň trestá OFK Ludanice pokutou 40,- € podľa DP čl.48/4; DP čl.12

 

 

3. Nepodmienečne na 2 SS od 18.09.2017

 

U.č.29 Martin Kováč 1252155 – OFK Nitrianska Streda - 2 SS N podľa DP čl.49/1a,2a (ČK) 

 

 

4. Nepodmienečne na 3 týždne od 18.09.2017

 

U.č.30 Tomáš Rybanský 1160498 - 3 týždne N podľa DP čl.49/1b,2b (ČK) 

 

 

5. Nedostavenie sa na stretnutie

 

U.č.31 Na návrh ŠTK DK trestá pokutou 20,- € TJ Veľké Dvorany podľa RS-B-16/8i; DP čl.64/1a,4. DK nariaďuje TJ Veľké Dvorany uhradiť podľa RS-A-7b sumu 50,- € v prospech TJ Urmince.

 

 

6. Zmena trestu na P

 

U.č.32 Marek Konštiak 1252760 - TJ Koniarovce - DK vyhovuje žiadosti podľa DP čl.40 a zvyšok trestu t.j. 1 týždeň mení na podmienečný od 20.09.2017 do 20.12.2017.

 

 

7. Nepodmienečne na 1 mesiac od 3.10.2017

 

U.č.33 Juraj Priecel 1246822 – TJ Norovce – 1 mesiac N podľa DP čl.50/1a,2a od 3.10.2017 po vykonaní U.č.22 (HNS po stretnutí)

 

 

8. Zákaz výkonu funkcie R

 

U.č.34 Richard Ondruška 1270556 – 1 týždeň N podľa DP čl.64/1b,5;DP čl.63/1a,2a (nerešpektovanie U.č.25)

 

U.č.35 Leonard Jakubička 1000611 - 1 týždeň N podľa DP čl.64/1a,5;DP čl.63/1a,2a (nevyplnenie tlačiva o nedostatkoch pri mimoriadnych udalostiach )

 

 

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ Topoľčany v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

 

                                                           ( R. Meluš )

 

KR  č.11  20. 09. 2017

Komisia rozhodcov ObFZ:

 

1. Ospravedlnení rozhodcovia ObFZ:

23.-24.9.2017: P.Krajčík,

24.9.2017: D. Križma.

 

2. Berie na vedomie oznámenie rozhodcu ObFZ Martin Kusý o ukončení aktívnej činnosti rozhodcu ObFZ od 18.9.2017.

 

3. Oznamuje ŠTK ObFZ, že FK Orešany nemá od 18.9.2017 vyškoleného aktívneho rozhodcu za ich FK.

 

                                                           ( J. Candrák )

 

KDZ  č.3  22. 09. 2017

Ekonomický aparát ObFZ:

 

1. Na základe Rozpisu ObFZ – A – 7g (smernica ObFZ Topoľčany pre bezhotovostný styk pri súťažných stretnutiach medzi delegovanými osobami a FK, FO), je každý FK, FO povinný poukázať na účet ObFZ Topoľčany nasledovný zálohový vklad, ktorý sa uhrádza v dvoch splátkach a to do 15.08.2017 a 01.10.2017 na číslo účtu:

 

IBAN:  SK84 0900 0000 0000 3852 5048    SlSP a.s. Topoľčany

 

spolu s uvedením variabilného symbolu, ktorý je pred názvom jednotlivých FK, FO.

 

FK, ktoré majú uhradiť druhú splátku zálohového vkladu k 1.10.2017:

 

Výška zálohového vkladu a variabilný symbol:

 

04 Čermany  -  360 €, 

                        

05 Hajná Nová Ves - 210 €   

                      

15 Krtovce  -  260 €    

                          

26 Práznovce  -  370 € 

                                                  

33 Topoľčany GFC  -  55 € 

                  

37 Veľké Dvorany  -  350

 

Upozornenie:  Zálohové vklady uhrádzajte prevodom z bežných účtov a nie poštovou poukážkou !!!

 

                                                           ( P. Michalík )

 

TMK  č.3  31. 08. 2017

TMK ObFZ:

 

KM  č.15  26. 07. 2017

KM ObFZ:

 

ZdK  č.1  13. 07. 2016

Ekonomický aparát ObFZ:

 

Oznámenie EA ObFZ:

aktuálne do systému ISSF bola doplnená možnosť úhrady členských poplatkov SFZ pre hráčov. Postupne postupne bude aj pre trénerov a ostatných športových odborníkov podľa zákona č. 440/2015 Z.z. o športe.

Postup ako “uhradiť” členský poplatok pre hráča je v prílohe v obrázku, ktorú obdržali elektronicky kluboví manažéri ISSF.

Dôležité upozornenia:


- ak hráč nemá “uhradené” členské, nebude možné ho nahrať na Zápis o stretnutí (nahrať ho nahráte, ale neuzavriete nominácie hráčov pre zápasom)
- Členský príspevok členovia SFZ uhrádzajú na obdobie jedného roka. (teraz to je na rok 2016)
- Za uhradenie členského príspevku SFZ riadne a včas, sa považuje moment vygenerovania poplatku na mesačnú zbernú faktúru ako záväzného platobného predpisu. Následné uhradenie mesačnej zbernej faktúry v lehote splatnosti (t.j. pripísanie sumy na účet SFZ pred uplynutím lehoty splatnosti) v celej fakturovanej výške, so správnym uvedením variabilného symbolu faktúry bankovým prevodom alebo vkladom na bankový účet je administratívnym splnením povinnosti vzhľadom na systém mesačných zberných faktúr z pohľadu Zákona o športe, nie interných noriem SFZ.
- Členovi SFZ, ktorý nezaplatil členský príspevok, sa automaticky, v zmysle znenia stanov SFZ, pozastavuje členstvo v SFZ a nie je oprávnený vykonávať akékoľvek činnosti v rámci SFZ.
- Príjmy z  členských príspevkov SFZ sú súčasťou príjmov fondu podpory mládežníckeho futbalu a účel použitia tohto fondu schvaľuje konferencia SFZ.
- Uhradené členské SFZ sa v prípade zániku členstva nevracia. 

Vysvetlenie k členským poplatkom:
"Členské príspevky od členov občianskych združení, ktoré sú športovými organizáciami podľa zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov vrátane národných športových zväzov, vyberajú  povinne všetky športové organizacie vrátane SFZ, ktoré sú alebo chcú byť prijímateľmi  prostriedkov zo štátneho rozpočtu.

Z dôvodu efektívneho výberu a zníženia  administratívnej náročnosti výberu členských príspevkov od členov SFZ umožnilo SFZ sprostredkovaný výber a úhradu členských príspevkov pomocou mesačnej zbernej fakturácie cez kluby, zväzy a iné športové organizácie ako riadnych alebo pridružených členov SFZ, v ktorých pôsobia individuálni členovia SFZ.

Klub, zväz alebo iná športová organizácia, ako riadny alebo pridružený člen SFZ, týmto čestne prehlasuje, že všetky členské príspevky členov SFZ, ktorých úhradu sprostredkoval pomocou mesačnej zbernej faktúry, riadne vybral od členov SFZ a je kedykoľvek pripravený to zdokladovať."

 

                                                           ( P. Michalík )

 

MaK  č.1  04. 08. 2017

 

Matričná komisia ObFZ:

 

Žiadosti o transfer hráčov v letnom registračnom období sa podávajú nasledovne:


Od 1.7. do 31.7.2017 – transfer bez obmedzenia (prestup),


Od 18.7. do 30.9.2017 – transfer s obmedzením (hosťovanie).


 

Členské poplatky:

 

a) Vzhľadom na nevyhnutné zavedenie členských poplatkov schválených Konferenciou SFZ z dôvodu tejto povinnosti vyplývajúcej zo zákona 440/2015, Zákon o športe, upozorňujeme FK na to, že je nevyhnutné vygenerovať si pre hráčov, ktorí nastúpia prvýkrát v sezóne na zápas členské príspevky !

 

b) Odporúčame generovať členské príspevky pri povinnej tvorbe nominácie hráčov do zápisu o stretnutí !

 

c) V momente vygenerovania členských príspevkov je hráč uvoľnený pre zápis o stretnutí !

 

d) Pri generovaní vyznačíme iba tých hráčov, ktorí budú uvedení v zápise o stretnutí !

 

RaPP – článok 15: Zrušenie, zachovanie, obnova a zmena registrácie hráča:

 

Bod 5): Ak zanikne klub bez právneho nástupcu, alebo ak klub neprihlási družstvo do súťaže, alebo odhlásil družstvo zo súťaže, alebo bolo družstvo vylúčené zo súťaže a hráč tohto družstva nie je oprávnený štartovať za iné družstvo tohto klubu, zaniká aj registrácia a klubová príslušnosť hráča v zaniknutom subjekte alebo klube, ktorý neprihlásil družstvo do súťaže, alebo odhlásil družstvo zo súťaže, alebo ktorého družstvo bolo vylúčené zo súťaže.

V takomto prípade môže nový klub požiadať o registráciu hráča v novom klube podľa článku 12 aj mimo registračného obdobia, okrem obdobia od 1.4. do 30.6. príslušného roku.

 

                                                               ( M. Valko )

 

 

Sekretár  č.3  31. 08. 2017

Výkonný výbor ObFZ:

 

Výkonný výbor ObFZ Topoľčany na svojom zasadnutí dňa 30.8.2017 v Topoľčanoch:

 

1. Vzal na vedomie:

 

a) Správu predsedu ObFZ Topoľčany

 

b) Správy predsedov odborných komisií ObFZ Topoľčany

 

c) Hospodárenie ObFZ Topoľčany k 31.7.2017

 

 

2. Schválil:

 

a) Nových vyškolených rozhodcov ObFZ Topoľčany: Tibor Zachar, Juraj Fuksík, Martin Kusý na nominačnú listinu rozhodcov ObFZ Topoľčany pre súťažný ročník 2017/2018.

 

 

3. Zaoberal sa:

 

a) Riadnou konferenciou ZsFZ, ktorá sa bude konať 14.9.2017 v Nitre.

 

Obsadenie  č.7  13. 09. 2017

...čítať celú správu

  

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Topoľčany.

internetový partner: www.itstudio.sk