Komisia rozhodcov


správa č.: 1411. októbra 2017

KOMISIA ROZHODCOV OBFZ: 1. Ospravedlnení rozhodcovia ObFZ: 14.10.2017: S. Gavač, 14. – 15.10.2017: J. Hlbocký, E. Lang, A. Žember. ( J. Candrák )...


správa č.: 1305. októbra 2017

KOMISIA ROZHODCOV OBFZ: 1. Ospravedlnení rozhodcovia ObFZ: 7.10.2017: S. Gavač, D. Križma, 6. – 7.10.2017: P. Žitňanský, 7. – 8.10.2017: J. Gális, J. Hlbocký, J. Pastor, A. Žember. 2. Ber...


správa č.: 1228. septembra 2017

KOMISIA ROZHODCOV OBFZ: 1. Ospravedlnení rozhodcovia ObFZ: 30.9.2017: J. Gális, J. Klačanský, M. Petruš, 30.9. – 1.10.2017: J. Pastor, 1.10.2017: S. Gacač, J. Hlbocký, D. Križma. 2. Beri...


správa č.: 1120. septembra 2017

KOMISIA ROZHODCOV OBFZ: 1. Ospravedlnení rozhodcovia ObFZ: 23.-24.9.2017: P.Krajčík, 24.9.2017: D. Križma. 2. Berie na vedomie oznámenie rozhodcu ObFZ Martin Kusý o ukončení aktívnej činno...


správa č.: 1013. septembra 2017

KOMISIA ROZHODCOV OBFZ: 1. Ospravedlnení rozhodcovia ObFZ: 16.9.2017: E. Lang, A. žember, 16.-17.9.2017: S. Gavač, J. Hlbocký, D. Križma, J. Lenovský. 2. Berie na vedomie pochvalu od OFK Veľké Ripňany na...


správa č.: 907. septembra 2017

KOMISIA ROZHODCOV OBFZ: 1. Ospravedlnení rozhodcovia ObFZ: 9.9.2017: J. Hlbocký, J. Lenovský, 9.-10.9.2017: S. Gavač, D. Križma. 2. KR ObFZ podľa Zásad pre činnosť rozhodcu odvoláva Alojza Žembera...


správa č.: 831. augusta 2017

KOMISIA ROZHODCOV OBFZ: 1. Ospravedlnení rozhodcovia ObFZ: 2.9.2017: S. Gavač, J. Hlbocký, K. Lackovičová, J. Lenovský, R. Ondruška, 2.-3.9.2017: D. Križma. 2. Berie na vedomie pochvalu od OFK N. ...


správa č.: 723. augusta 2017

KOMISIA ROZHODCOV OBFZ: 1. Ospravedlnení rozhodcovia ObFZ: 26.8.2017: S. Gavač, J. Hlbocký, J. Lenovský, 26. – 27.8.2017: P. Krajčík, J. Klačanský, D. Križma, K. Lackovičová, J. Pastor, ...


správa č.: 616. augusta 2017

KOMIISIA ROZHODCOV OBFZ: 1. Ospravedlnení rozhodcovia ObFZ: 19.8.2017: S. Gavač, J. Hlbocký, J. Lenovský, 19.-20.8.2017: P. Krajčík, 20.8.2017: J. Gális, D. Križma. 2. Upozorňuje rozhodcov ObF...


správa č.: 510. augusta 2017

KOMISIA ROZHODCOV OBFZ: 1. Ospravedlnení rozhodcovia ObFZ: 12.8.2017: S. Gavač, J. Hlbocký, 12.-13.8.2017: L. Jakubička, J. Lenovský, R. Ondruška, Erik Lang – PN, do ohlásenia. 2. Upozor...


správa č.: 403. augusta 2017

KOMISIA ROZHODCOV OBFZ: 1. Upozorňuje rozhodcov a delegátov ObFZ na včasné ospravedlnenia a to vždy v utorok do 16:00 hod. na email: kr.topolcany@gmail.com [1] . Ospravedlnenia po tomto termíne budú mať za ná...


správa č.: 326. júla 2017

KOMISIA ROZHODCOV OBFZ: 1. OZNAMUJE ROZHODCOM A DELEGÁTOM V SÚťAžIACH OBFZ TOPOľčANY, ABY SI NA SVOJOM PRACOVNOM PANELI ISSF V KOLONKE MOJE čLENSKÉ POPLATKY VYGENEROVALI FAKTÚRU ZA čLENSKÉ ZA OBDOBIE OD 1.7....


správa č.: 212. júla 2017

KOMISIA ROZHODCOV OBFZ: 1. Schválila nasledujúce prestupy rozhodcov ObFZ Topoľčany od súťažného ročníka 2017/2018: Mário Kiss – z OFK Hrušovany do TJ Slovan Veľké Bedzany, ...


správa č.: 106. júla 2017

KOMISIA ROZHODCOV OBFZ: 1. Oznamuje bývalým futbalistom a ostatným záujemcom o funkciu rozhodcu futbalu, že sa môžu prihlásiť na m: 0948 305 504, alebo email: kr.topolcany@gmail.com [1] . ...


správa č.: 3623. júna 2017

KOMISIA ROZHODCOV OBFZ: 1. Oznamuje bývalým futbalistom a ostatným záujemcom o funkciu rozhodcu futbalu, že sa môžu prihlásiť na m: 0948 305 504, alebo email: kr.topolcany@gmail.com [1] . ...


 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Topoľčany.

internetový partner: www.itstudio.sk