Komisia rozhodcov


správa č.: 2129. novembra 2017

KOMISIA ROZHODCOV OBFZ: 1. Komisia rozhodcov a úsek delegátov ObFZ Topoľčany ďakuje rozhodcom a delegátom ObFZ za ich obetavú a zodpovednú činnosť v roku 2017 a praje im príjemné prežitie Viano...


správa č.: 2024. novembra 2017

KR ObFZ:


správa č.: 1916. novembra 2017

KOMISIA ROZHODCOV OBFZ: 1. Ospravedlnení rozhodcovia ObFZ: 18.11.2017: D. Križma, 18.-19.11.2017: J. Pastor. ( J. Candrák )


správa č.: 1809. novembra 2017

KOMISIA ROZHODCOV OBFZ: 1. Ospravedlnení rozhodcovia ObFZ: 11.-12.11.2017: J. Pastor, A. Žember, 12.11.2017: D. Križma. 2. Odstupuje rozhodcu ObFZ Erik Lang na doriešenie DK ObFZ, pre nesplnenie si povinnosti rozhodcu...


správa č.: 1731. októbra 2017

KOMISIA ROZHODCOV OBFZ: 1. Ospravedlnení rozhodcovia ObFZ: 4.11.2017: S. Gavač, J. Hlbocký, 4.-5.11.2017: D. Križma, J. Pastor. 2. Berie na vedomie pochvalu od TJ Rajčany na R ObFZ: K. Lackovičová, E. Lang, R. ...


správa č.: 1626. októbra 2017

KOMISIA ROZHODCOV OBFZ: 1. Ospravedlnení rozhodcovia ObFZ: 28.10.2017: J. Hlbocký, P. Krajčík, 28. - 29.10.2017: S. Gavač, J. Pastor, 29.10.2017: D. Križma. 2. Berie na vedomie pochvalu od TJ Rajčany na R O...


správa č.: 1519. októbra 2017

KOMISIA ROZHODCOV OBFZ: 1. Ospravedlnení rozhodcovia ObFZ: 21.10.2017: A. Žember, 21. - 22.10.2017: J. Dubný, 22.10.2017: J. Gális. 2. Dôrazne upozorňuje rozhodcov ObFZ, aby na internetovej strá...


správa č.: 1411. októbra 2017

KOMISIA ROZHODCOV OBFZ: 1. Ospravedlnení rozhodcovia ObFZ: 14.10.2017: S. Gavač, 14. – 15.10.2017: J. Hlbocký, E. Lang, A. Žember. ( J. Candrák )...


správa č.: 1305. októbra 2017

KOMISIA ROZHODCOV OBFZ: 1. Ospravedlnení rozhodcovia ObFZ: 7.10.2017: S. Gavač, D. Križma, 6. – 7.10.2017: P. Žitňanský, 7. – 8.10.2017: J. Gális, J. Hlbocký, J. Pastor, A. Žember. 2. Ber...


správa č.: 1228. septembra 2017

KOMISIA ROZHODCOV OBFZ: 1. Ospravedlnení rozhodcovia ObFZ: 30.9.2017: J. Gális, J. Klačanský, M. Petruš, 30.9. – 1.10.2017: J. Pastor, 1.10.2017: S. Gacač, J. Hlbocký, D. Križma. 2. Beri...


správa č.: 1120. septembra 2017

KOMISIA ROZHODCOV OBFZ: 1. Ospravedlnení rozhodcovia ObFZ: 23.-24.9.2017: P.Krajčík, 24.9.2017: D. Križma. 2. Berie na vedomie oznámenie rozhodcu ObFZ Martin Kusý o ukončení aktívnej činno...


správa č.: 1013. septembra 2017

KOMISIA ROZHODCOV OBFZ: 1. Ospravedlnení rozhodcovia ObFZ: 16.9.2017: E. Lang, A. žember, 16.-17.9.2017: S. Gavač, J. Hlbocký, D. Križma, J. Lenovský. 2. Berie na vedomie pochvalu od OFK Veľké Ripňany na...


správa č.: 907. septembra 2017

KOMISIA ROZHODCOV OBFZ: 1. Ospravedlnení rozhodcovia ObFZ: 9.9.2017: J. Hlbocký, J. Lenovský, 9.-10.9.2017: S. Gavač, D. Križma. 2. KR ObFZ podľa Zásad pre činnosť rozhodcu odvoláva Alojza Žembera...


správa č.: 831. augusta 2017

KOMISIA ROZHODCOV OBFZ: 1. Ospravedlnení rozhodcovia ObFZ: 2.9.2017: S. Gavač, J. Hlbocký, K. Lackovičová, J. Lenovský, R. Ondruška, 2.-3.9.2017: D. Križma. 2. Berie na vedomie pochvalu od OFK N. ...


správa č.: 723. augusta 2017

KOMISIA ROZHODCOV OBFZ: 1. Ospravedlnení rozhodcovia ObFZ: 26.8.2017: S. Gavač, J. Hlbocký, J. Lenovský, 26. – 27.8.2017: P. Krajčík, J. Klačanský, D. Križma, K. Lackovičová, J. Pastor, ...


 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Topoľčany.

internetový partner: www.itstudio.sk