Komisia rozhodcov


správa č.: 3623. júna 2017

KOMISIA ROZHODCOV OBFZ: 1. Oznamuje bývalým futbalistom a ostatným záujemcom o funkciu rozhodcu futbalu, že sa môžu prihlásiť na m: 0948 305 504, alebo email: kr.topolcany@gmail.com [1] . ...


správa č.: 3514. júna 2017

KOMISIA ROZHODCOV OBFZ: 1. Berie na vedomie pochvalu od TJ Čermany na R ObFZ: J. Wenderla, P. Krajčík, M. Rybanský za objektívne rozhodovanie stretnutia 26.kola VI.liga – ObFZ TO – dospelí : Veľké...


správa č.: 3407. júna 2017

KOMISIA ROZHODCOV OBFZ: 1. Ospravedlnení rozhodcovia ObFZ: 10.6.2017: S. Gavač, J. Hlbocký, P. Krajčík, J. Lenovský, J. Wenderla, 10.-11.6.2017: D. Križma, J. Pastor, M. Sák,R.Ondruška. 2. ...


správa č.: 3331. mája 2017

KOMISIA ROZHODCOV OBFZ: 1. Ospravedlnení rozhodcovia ObFZ: 3.6.2017: J. Gális, S. Gavač, M. Hubinský, D. Križma, J. Lenovský, 3.-4.6.2017: J. Hlbocký, J. Pastor. 3. Oznamuje bývalým ...


správa č.: 3224. mája 2017

KOMISIA ROZHODOCOV OBFZ: 1. Ospravedlnení rozhodcovia ObFZ: 27.5.2017: S. Gavač, M. Hubinský, P. Krajčík, J. Lenovský, M. Petruš, 27.-28.5.2017: J. Klačanský, J. Pastor, 28.5.2017: D. Križma...


správa č.: 3117. mája 2017

KOMISIA ROZHODCOV OBFZ: 1. Ospravedlnení rozhodcovia ObFZ Topoľčany: 20.5.2017: S. Gavač, J. Lenovský, 21.5.2017: J. Pastor. 2. Berie na vedomie pochvalu od TJ Rajčany na R ObFZ: P. Žitňanský, M. Petruš,...


správa č.: 3011. mája 2017

KOMISIA ROZHODCOV OBFZ: 1. Ospravedlnení rozhodcovia ObFZ: 13.5.2017: S. Gavač, K. Lackovičová, E. Lang, J. Lenovský, 13.-14.5.2017: M. Hubinský, J. Pastor, 14.5.2017: D. Križma, P.Žitňanský. ...


správa č.: 2903. mája 2017

KOMISIA ROZHODCOV OBFZ: 1. Ospravedlnení rozhodcovia ObFZ: 6.5.2017: S. Gavač, J. Hlbocký, D. Križma, J. Lenovský, P. Žitňanský, 6.-7.5.2017: K. Lackovičová. 2. Berie na vedomie pochvalu od OFK Ch...


správa č.: 2826. apríla 2017

KOMISIA ROZHODCOV OBFZ: 1. Ospravedlnení rozhodcovia ObFZ: 29.4.2017: S. Gavač, D. Križma, J. Lenovský, 29.-30.4.2017: J. Dubný, K. Lackovičová, 30.4.2017: J. Hlbocký, R. Ondruška, M. S&aa...


správa č.: 2719. apríla 2017

KOMISIA ROZHODCOV OBFZ: 1. Ospravedlnení rozhodcovia ObFZ: 22.4.2017: S. Gavač, J. Hlbocký, M. Kiss, J. Klačanský, D. Križma, E. Lang, J. Lenovský, P. Žitňanský, 22.-23.4.2017: K. Lackovičová,...


správa č.: 2612. apríla 2017

KOMISIA ROZHODCOV OBFZ: 1. Ospravedlnení rozhodcovia ObFZ: 15.4.2017: E. Lang, 15.-16.4.2017: J. Hlbocký, R. Ondruška, A. Sák, P. Tomka. 2. Berie na vedomie pochvalu od OFK N. Streda na rozhodcov ObFZ: M...


správa č.: 2505. apríla 2017

KOMISIA ROZHODCOV OBFZ: 1. Ospravedlnení rozhodcovia ObFZ: 8.4.2017: D. Križma, 8.-9.4.2017: M. Ficová, E. Lang, 9.4.2017: S. Gavač, J. Hlbocký, J. Lenovský. 2. Berie na vedomie pochvalu od OFK N. Str...


správa č.: 2429. marca 2017

KOMISIA ROZHODCOV OBFZ: 1. Ospravedlnení rozhodcovia ObFZ: 1.4.2017: S. Gavač, J. Hlbocký, D. Križma, J. Lenovský, M. Petruš, 1.-2.4.2017: M. Ficová, M. Sák, 2.4.2017: J. Gális. ...


správa č.: 2322. marca 2017

KOMISIA ROZHODCOV OBFZ: KR OBFZ TOPOľčANY UPOZORňUJE ROZHODCOV A DELEGÁTOV OBFZ NA ZMENU ZIMNÉHO čASU NA LETNÝ čAS ZO SOBOTY 25.3.2017 NA NEDEľU 26.3.2017 Z 2:00 HOD. NA 3:00 HOD. 1. Ospravedlnení rozhodcovia ObF...


správa č.: 2215. marca 2017

KOMISIA ROZHODCOV OBFZ: 1. Ospravedlnení rozhodcovia ObFZ: 18.3.2017: D. Križma, J. Lenovský, J. Pastor, 18.-19.3.2017: A. Žember. 2. Upozorňuje rozhodcov ObFZ na včasné ospravedlnenia do utorka 16:00 hod., v&y...


 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Topoľčany.

internetový partner: www.itstudio.sk