Trénersko-metodická komisia


správa č.: 331. augusta 2017

TMK ObFZ:


správa č.: 225. augusta 2017

TRÉNERSKO-METODICKÁ KOMISIAOBFZ: TMK OBFZ TOPOľčANY, NA ZÁKLADE RS-B-9A, žIADA FUNKCIONÁROV NASLEDUJÚCICH FK ŠTARTUJÚCICH V VI. LIGE – OBFZ TO – DOSPELÍ: TJ RAJčANY, TJ SLOVA...


správa č.: 116. augusta 2017

TRÉNERSKO-METODICKÁ KOMISIAOBFZ: TMK OBFZ TOPOľčANY, NA ZÁKLADE RS-B-9A, žIADA FUNKCIONÁROV FK ŠTARTUJÚCICH V VI. LIGE – OBFZ TO – DOSPELÍ O PREDLOžENIE KÓPIÍ TR&EACUT...


správa č.: 1017. mája 2017

TMK ObFZ:


správa č.: 905. mája 2017

EKONOMICKÝ APARÁT OBFZ: Na základe Rozpisu ObFZ – A – 7g (smernica ObFZ Topoľčany pre bezhotovostný styk pri súťažných stretnutiach medzi delegovanými osobami a FK, FO), je každ&yac...


správa č.: 829. marca 2017

TKK ObFZ:


správa č.: 722. marca 2017

EKONOMICKÝ APARÁT OBFZ: Na základe Rozpisu ObFZ – A – 7g (smernica ObFZ Topoľčany pre bezhotovostný styk pri súťažných stretnutiach medzi delegovanými osobami a FK, FO), je každ&yacut...


správa č.: 622. novembra 2016

O B L A S T N Ý F U T B A L O V Ý Z V Ä Z T O P O ľ č A N Y P R O P O Z Í C I E I. ROčNÍKA ZIMNÉHO HALOVÉHO TURNAJA VO FUTBALE MLADŠÍCH žIAKOV. VŠEOBECN&...


správa č.: 518. novembra 2016

TMK ObFZ:


správa č.: 403. novembra 2016

TRÉNERSKO-METODICKÁ KOMISIA OBFZ: TMK ObFZ Topoľčany nominovala na prípravný zraz výberu ObFZ Topoľčany prípravky rok nar. 2006 a mladší, ktorý sa uskutoční dňa 14.11.2016 ...


správa č.: 314. októbra 2016

TRÉNERSKO-METODICKÁ KOMISIA OBFZ: TMK ObFZ Topoľčany nominovala na prípravný zraz výberu ObFZ Topoľčany žiakov rok nar. 2003 a mladší, ktorý sa uskutoční dňa 24.10.2016 (pondelok)...


správa č.: 212. októbra 2016

EKONOMICKÝ APARÁT OBFZ: Na základe Rozpisu ObFZ – A – 7g (smernica ObFZ Topoľčany pre bezhotovostný styk pri súťažných stretnutiach medzi delegovanými osobami a FK, FO), je každ&yac...


správa č.: 131. augusta 2016

EKONOMICKÝ APARÁT OBFZ: Na základe Rozpisu ObFZ – A – 7g (smernica ObFZ Topoľčany pre bezhotovostný styk pri súťažných stretnutiach medzi delegovanými osobami a FK, FO), je každ&yac...


správa č.: 928. apríla 2016

TMK ObFZ:


správa č.: 813. apríla 2016

OZNAM KOMISIE žENSKÉHO FUTBALU ZSFZ: " KŽF ZsFZ Vám dovoľujeme oznámiť, že dňa 19.04.2016 od 09:00 hod do 16:00 hod sa na štadióne FC Nitra uskutoční regionálny výber dievčat ročn&iacut...


 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Topoľčany.

internetový partner: www.itstudio.sk