Zdravotná komisia


správa č.: 202. mája 2018

ZdK ObFZ:


správa č.: 113. júla 2016

EKONOMICKÝ APARÁT OBFZ: OZNÁMENIE EA OBFZ: aktuálne do systému ISSF bola doplnená možnosť úhrady členských poplatkov SFZ pre hráčov. Postupne postupne bude aj pre trénerov...


správa č.: 912. mája 2016

ZdK ObFZ:


správa č.: 802. mája 2016

EKONOMICKÝ APARÁT OBFZ: Na základe Rozpisu ObFZ – A – 7g (smernica ObFZ Topoľčany pre bezhotovostný styk pri súťažných stretnutiach medzi delegovanými osobami a FK, FO), je každ&yac...


správa č.: 730. marca 2016

ZdK ObFZ:


správa č.: 612. februára 2016

EKONOMICKÝ APARÁT OBFZ: Na základe Rozpisu ObFZ – A – 7g (smernica ObFZ Topoľčany pre bezhotovostný styk pri súťažných stretnutiach medzi delegovanými osobami a FK, FO), je každ&yac...


správa č.: 507. októbra 2015

ZdK ObFZ:


správa č.: 402. októbra 2015

EKONOMICKÝ APARÁT OBFZ: Na základe Rozpisu ObFZ – A – 7g (smernica ObFZ Topoľčany pre bezhotovostný styk pri súťažných stretnutiach medzi delegovanými osobami a FK, FO), je každ&yac...


správa č.: 317. augusta 2015

EKONOMICKÝ APARÁT OBFZ: Na základe Rozpisu ObFZ – A – 7g (smernica ObFZ Topoľčany pre bezhotovostný styk pri súťažných stretnutiach medzi delegovanými osobami a FK, FO), je každ&yac...


správa č.: 101. júla 2015

EKONOMICKÝ APARÁT OBFZ: 1. Štartovné pre družstvá v s. r. 2015/2016 ešte neuhradili: 05 Hajná N.Ves – 70,- €, 06 Horné Chlebany - 70,- €, 33 Tesáre – 70,- &e...


správa č.: 3807. mája 2015

ZdK ObFZ:


správa č.: 3414. apríla 2015

EKONOMICKÝ APARÁT OBFZ: Na základe Rozpisu ObFZ – A – 7g (smernica ObFZ Topoľčany pre bezhotovostný styk pri súťažných stretnutiach medzi delegovanými osobami a FK, FO), je každ&yac...


správa č.: 3318. marca 2015

SEKRETARIÁT OBFZ: UPOZORňUJE FUNKCIONÁROV FK, FO, ABY OBRATOM UHRADILI MESAčNÚ ZBERNÚ FAKTÚRU ZA MESIAC MAREC 2015 NA SFZ, ABY NAJNESKÔR 10.4.2015 BOLA ÚHRADA NA ÚčTE SFZ !!! V OPAčNOM PR...


správa č.: 2611. februára 2015

EKONOMICKÝ APARÁT OBFZ: Na základe Rozpisu ObFZ – A – 7g (smernica ObFZ Topoľčany pre bezhotovostný styk pri súťažných stretnutiach medzi delegovanými osobami a FK, FO), je každ&yac...


správa č.: 1307. januára 2015

ZdK ObFZ:


 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Topoľčany.

internetový partner: www.itstudio.sk