Matričná komisia


správa č.: 202. mája 2018

MaK ObFZ:


správa č.: 101. februára 2018

MATRIčNÁ KOMISIA OBFZ: U.č.2 KONTROLA PLATNOSTI REGISTRAčNÝCH PREUKAZOV: MaK ObFZ Topoľčany oznamuje funkcionárom ObFZ Topoľčany, aby si skontrolovali platnosť registračných preukazov hráčov vo všetk&yac...


správa č.: 4602. júna 2016

MaK ObFZ:


správa č.: 4525. júna 2015

MATRIčNÁ KOMISIA OBFZ: MEDZINÁRODNÉ TRANSFERY HRÁčOV: 1. Hráč, o ktorého uvoľnenie požiadal iný národný zväz, je povinný vyplniť formulár „Žiadosť o tr...


správa č.: 3807. mája 2015

MATRIčNÁ KOMISIA OBFZ: OZNAM MATRIčNEJ KOMISIE OBFZ TOPOľčANY: 1. Vzhľadom na to, že prišla poškodená zásielka kariet na výrobu preukazov, expedícia nových preukazov bude pokračovať ...


správa č.: 4527. júna 2014

MATRIčNÁ KOMISIA OBFZ: 1. UPOZORNENIE PRE KLUBOVÝCH ISSF MANAžÉROV: MaK ObFZ upozorňuje klubových ISSF manažérov, že pri elektronickej prvotnej registrácii hráča, musí mať hráč oso...


správa č.: 2502. apríla 2014

MaK ObFZ:


správa č.: 2430. januára 2014

MATRIčNÁ KOMISIA OBFZ: 1. Oznamuje funkcionárom FK, FO, že dňa 2.4.2014 (streda) si hráči môžu vytvoriť účty na sekretariáte ObFZ Topoľčany v čase od 9,00 hod. do 17,00 hod. !!! 2. Oznamuje funkcion...


správa č.: 2206. januára 2014

MATRIčNÁ KOMISIA OBFZ: 1. Oznamuje FK ObFZ, aby si v priebehu roka 2014 vymenili papierové registračné preukazy hráčov vo všetkých vekových kategóriách za plastové RP, nako...


správa č.: 621. augusta 2013

MATRIčNÁ KOMISIA OBFZ: 1. Oznamuje klubovým manažérom, že ak chcú zaevidovať do ISSF tímového manažéra, tento musí byť najskôr zaevidovaný ako individuálny člen SFZ. Tlač...


správa č.: 4122. mája 2013

MATRIčNÁ KOMISIA OBFZ: OZNÁMENIE PRE KLUBOVÝCH ISSF MANAžÉROV: Od 16.5.2013 (poobede) sa v ISSF udiala zásadná zmena v Základnej registrácii hráča (Prihláška k registr&aa...


správa č.: 2820. februára 2013

MATRIčNÁ KOMISIA OBFZ: 1. Oznamuje FK, že od 1.2.2013 prešiel ObFZ Topoľčany na mesačnú zbernú faktúru s poplatkami za prestupy, hosťovania, zrušenie hosťovania a novej registrácie hráča. To...


správa č.: 2607. februára 2013

MATRIčNÁ KOMISIA OBFZ: 1. Upozorňuje FK, že zapisovanie hosťovania a prestupu do papierových, nezaliatych registračných preukazov je od 1.10.2012 ukončené a preto žiada FK, aby si požiadali pri hosťovaní a prest...


správa č.: 4928. júna 2012

MATRIčNÁ KOMISIA OBFZ: HLAVNÉ SYSTÉMOVÉ ZMENY K 1.7.2012: 1. Zmena matričnej príslušnosti a zmena v realizovaní transferov: Každý FK má pre všetky svoje družstv&aacu...


správa č.: 2725. januára 2012

Matričná komisia ObFZ: 1. Upozorňuje funkcionárov FK, aby venovali pozornosť vypisovaniu prihlášok k registrácii, kde je potrebné presne uvádzať bydlisko a PSČ hráča.   2. Oznam M...


 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Topoľčany.

internetový partner: www.itstudio.sk