Komisia MLÁDEŽE


správa č.: 1802. marca 2018

KM a ŠF ObFZ:


správa č.: 1721. januára 2018

O B L A S T N Ý F U T B A L O V Ý Z V Ä Z T O P O ľ č A N Y P R O P O Z Í C I E III. ROčNÍKA ZIMNÉHO HALOVÉHO TURNAJA VO FUTBALE DORASTU. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA: ORGANIZ&...


správa č.: 1627. novembra 2017

O B L A S T N Ý F U T B A L O V Ý Z V Ä Z T O P O ľ č A N Y P R O P O Z Í C I E XVI. ROčNÍKA ZIMNÉHO HALOVÉHO TURNAJA VO FUTBALE STARŠÍCH žIAKOV. VŠEOBECNÉ...


správa č.: 1526. júla 2017

KM ObFZ:


správa č.: 1408. júna 2017

X. ROčNÍK FUTBALOVÉHO TURNAJA MLADŠÍCH žIAKOV " ŠKOLA NA FUTBALOVOM IHRISKU " 8.6.2017 – ŠTADIÓN MFK TOPOľčANY ČASOVÝ HARMONOGRAM TURNAJA A VÝSLEDKY: SKUPINA „A...


správa č.: 1331. mája 2017

O B L A S T N Ý F U T B A L O V Ý Z V Ä Z T O P O ľ č A N Y P R O P O Z Í C I E X. ROčNÍKA FUTBALOVÉHO TURNAJA MLADŠÍCH žIAKOV " ŠKOLA NA FUTBALOVOM IHRISKU ". V&S...


správa č.: 1225. mája 2017

O B L A S T N Ý F U T B A L O V Ý Z V Ä Z T O P O ľ č A N Y P R O P O Z Í C I E X. ROčNÍKA FUTBALOVÉHO TURNAJA MLADŠÍCH žIAKOV " ŠKOLA NA FUTBALOVOM IHRISKU ". V&S...


správa č.: 1108. marca 2017

KM ObFZ:


správa č.: 1009. januára 2017

O B L A S T N Ý F U T B A L O V Ý Z V Ä Z T O P O ľ č A N Y P R O P O Z Í C I E II. ROčNÍKA ZIMNÉHO HALOVÉHO TURNAJA VO FUTBALE DORASTU. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA: ORGANIZ&A...


správa č.: 914. novembra 2016

O B L A S T N Ý F U T B A L O V Ý Z V Ä Z T O P O ľ č A N Y P R O P O Z Í C I E XV. ROčNÍKA ZIMNÉHO HALOVÉHO TURNAJA VO FUTBALE STARŠÍCH žIAKOV. VŠEOBECNÉ ...


správa č.: 808. novembra 2016

TRÉNERSKO-METODICKÁ KOMISIA OBFZ: KVALIFIKAčNÝ HALOVÝ TURNAJ VÝBEROV OBFZ ZSL. REGIÓNU O POSTUP NA FINÁLOVÝ TURNAJ „POHÁR PREDSEDU ZSFZ 2016“. TMK ObFZ Topoľčany no...


správa č.: 701. júla 2016

KM ObFZ:


správa č.: 602. júna 2016

O B L A S T N Ý F U T B A L O V Ý Z V Ä Z T O P O ľ č A N Y IX. ROčNÍK FUTBALOVÉHO TURNAJA MLADŠÍCH žIAKOV " ŠKOLA NA FUTBALOVOM IHRISKU " 6.6.2016 – ŠTADIÓN MF...


správa č.: 524. februára 2016

KM a ŠF ObFZ:


správa č.: 431. decembra 2015

O B L A S T N Ý F U T B A L O V Ý Z V Ä Z T O P O ľ č A N Y P R O P O Z Í C I E I. ROčNÍKA ZIMNÉHO HALOVÉHO TURNAJA VO FUTBALE DORASTU. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA: ORGANIZÁTOR:...


 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Topoľčany.

internetový partner: www.itstudio.sk