Sekretár ObFZ Topoľčany


správa č.: 1018. mája 2017

VÝKONNÝ VÝBOR OBFZ: VÝKONNÝ VÝBOR OBFZ TOPOľčANY NA SVOJOM ZASADNUTÍ DňA 17.5.2017 V TOPOľčANOCH: 1. VZAL NA VEDOMIE: A) Správu predsedu ObFZ Topoľčany B) Správy predsed...


správa č.: 919. apríla 2017

VÝKONNÝ VÝBOR OBFZ: VÝKONNÝ VÝBOR OBFZ TOPOľčANY NA SVOJOM ZASADNUTÍ DňA 19.4.2017 V TOPOľčANOCH: 1. VZAL NA VEDOMIE: A) Správu predsedu ObFZ Topoľčany B) Správy predsedo...


správa č.: 829. marca 2017

VÝKONNÝ VÝBOR OBFZ: VÝKONNÝ VÝBOR OBFZ TOPOľčANY NA SVOJOM ZASADNUTÍ DňA 29.3.2017 V TOPOľčANOCH: 1. VZAL NA VEDOMIE: A) Správu predsedu ObFZ Topoľčany B) Správy predsedo...


správa č.: 702. marca 2017

VÝKONNÝ VÝBOR OBFZ TOPOľčANY: VÝKONNÝ VÝBOR OBFZ TOPOľčANY NA SVOJOM ZASADNUTÍ DňA 28.2.2017 V TOPOľčANOCH: 1. VZAL NA VEDOMIE: A) Správu predsedu ObFZ Topoľčany B) Spr&aacut...


správa č.: 609. decembra 2016

VÝKONNÝ VÝBOR OBFZ: VÝKONNÝ VÝBOR OBFZ TOPOľčANY DňA 8.12.2016 PER ROLLAM: 1. VZAL NA VEDOMIE: A) Priebeh a organizáciu I. ročníka Zimného halového turnaja vo futba...


správa č.: 528. novembra 2016

VÝKONNÝ VÝBOR OBFZ: VÝKONNÝ VÝBOR OBFZ TOPOľčANY NA SVOJOM ZASADNUTÍ DňA 25.11.2016 V TOPOľčANOCH: 1. VZAL NA VEDOMIE: A) Správu predsedu ObFZ Topoľčany B) Správy pre...


správa č.: 403. novembra 2016

VÝKONNÝ VÝBOR OBFZ: VÝKONNÝ VÝBOR OBFZ TOPOľčANY NA SVOJOM ZASADNUTÍ DňA 2.11.2016 V TOPOľčANOCH: 1. VZAL NA VEDOMIE: A) Správu predsedu ObFZ Topoľčany B) Správy pred...


správa č.: 330. septembra 2016

VÝKONNÝ VÝBOR OBFZ: VÝKONNÝ VÝBOR OBFZ TOPOľčANY NA SVOJOM ZASADNUTÍ DňA 29.9.2016 V TOPOľčANOCH: 1. VZAL NA VEDOMIE: A) Správu predsedu ObFZ Topoľčany B) Správy pred...


správa č.: 218. augusta 2016

VÝKONNÝ VÝBOR OBFZ: VÝKONNÝ VÝBOR OBFZ TOPOľčANY NA SVOJOM ZASADNUTÍ DňA 17.8.2014 V TOPOľčANOCH: 1. VZAL NA VEDOMIE: A) Správu predsedu ObFZ Topoľčany B) Správy pred...


správa č.: 106. júla 2016

SEKRETARIÁT OBFZ: U Z N E S E N I E Z RIADNEJ KONFERENCIE OBFZ TOPOľčANY KONANEJ DňA 4.7.2016 V DOME KULTÚRY SOLčANY. RIADNA KONFERENCIA OBLASTNÉHO FUTBALOVÉHO ZVÄZU TOPOľčANY: 1. SCHV&AAC...


správa č.: 1628. júna 2016

SEKRETARIÁT OBFZ: UZNESENIE Z VÝKONNÉHO VÝBORU OBFZ TOPOľčANY: VÝKONNÝ VÝBOR OBFZ TOPOľčANY NA SVOJOM ZASADNUTÍ DňA 24.6.2016 V TOPOľčANOCH: 1. VZAL NA VEDOMIE: A) Sprá...


správa č.: 1516. júna 2016

SEKRETARIÁT OBFZ: 1. Oznamuje funkcionárom FK ObFZ Topoľčany, že dňa 4.7.2016 (PONDELOK) O 17:00 HOD. SA V DOME KULTÚRY V SOLčANOCH USKUTOčNÍ RIADNA KONFERENCIA OBFZ TOPOľčANY. Materiály na konferenciu ( Zvo...


správa č.: 1419. mája 2016

VÝKONNÝ VÝBOR OBFZ: VÝKONNÝ VÝBOR OBFZ NA SVOJOM ZASADNUTÍ DňA 18.5. 2016 V TOPOľčANOCH: 1. VZAL NA VEDOMIE: A) Správu predsedu ObFZ Topoľčany B) Správy predsedov od...


správa č.: 1321. apríla 2016

VÝKONNÝ VÝBOR OBFZ: VÝKONNÝ VÝBOR OBFZ NA SVOJOM ZASADNUTÍ DňA 20.4. 2016 V TOPOľčANOCH: 1. VZAL NA VEDOMIE: A) Správu predsedu ObFZ Topoľčany B) Správy predsedov odb...


správa č.: 1224. marca 2016

VÝKONNÝ VÝBOR OBFZ: VÝKONNÝ VÝBOR OBFZ NA SVOJOM ZASADNUTÍ DňA 23.3. 2016 V TOPOľčANOCH: 1. VZAL NA VEDOMIE: A) Správu predsedu ObFZ Topoľčany B) Správy predsedov odb...


 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Topoľčany.

internetový partner: www.itstudio.sk