Sekretár ObFZ Topoľčany


správa č.: 1102. mája 2018

sekretar:


správa č.: 1013. februára 2018

VÝKONNÝ VÝBOR OBFZ: VÝKONNÝ VÝBOR OBFZ TOPOľčANY NA SVOJOM ZASADNUTÍ DňA 12.2.2018 V TOPOľčANOCH: 1. VZAL NA VEDOMIE: A) Správu predsedu ObFZ Topoľčany, B) Správy predse...


správa č.: 804. januára 2018

VÝKONNÝ VÝBOR OBFZ: VÝKONNÝ VÝBOR OBFZ TOPOľčANY NA SVOJOM ZASADNUTÍ DňA 3.1.2018 V TOPOľčANOCH: 1. VZAL NA VEDOMIE: A) Správu predsedu ObFZ Topoľčany, B) Organizáciu a ...


správa č.: 711. decembra 2017

VOLEBNÁ KONFERENCIA OBFZ TOPOľčANY: U Z N E S E N I E Z VOLEBNEJ KONFERENCIE OBLASTNÉHO FUTBALOVÉHO ZVÄZU TOPOľčANY KONANEJ DňA 8.12.2017 V SOLčANOCH. VOLEBNÁ KONFERENCIA OBLASTNÉHO FU...


správa č.: 629. novembra 2017

VÝKONNÝ VÝBOR OBFZ: ZVOLANIE VOLEBNEJ KONFERENCIE OBFZ TOPOľčANY: V zmysle Stanov ObFZ Topoľčany, Výkonný výbor ObFZ Topoľčany zvoláva Volebnú konferenciu ObFZ Topoľčany na deň 8. DE...


správa č.: 515. novembra 2017

SEKRETARIÁT OBFZ: OZNAMUJE FUNKCIONÁROM FK OBFZ TOPOľčANY, ABY DO 2.12.2017 DORUčILI NA SEKRETARIÁT OBFZ DELEGAčNÉ LÍSTKY A NÁVRHY DELEGÁTOV DO VOLIEB NA VOLEBNEJ KONFERENCII OBFZ TOPOľčANY, KTOR&...


správa č.: 405. októbra 2017

VÝKONNÝ VÝBOR OBFZ: VÝKONNÝ VÝBOR OBFZ TOPOľčANY NA SVOJOM ZASADNUTÍ DňA 27.9.2017 V TOPOľčANOCH: 1. VZAL NA VEDOMIE: A) Správu predsedu ObFZ Topoľčany B) Správy predsedov od...


správa č.: 331. augusta 2017

VÝKONNÝ VÝBOR OBFZ: VÝKONNÝ VÝBOR OBFZ TOPOľčANY NA SVOJOM ZASADNUTÍ DňA 30.8.2017 V TOPOľčANOCH: 1. VZAL NA VEDOMIE: A) Správu predsedu ObFZ Topoľčany B) Správy predsedov ...


správa č.: 223. augusta 2017

SEKRETARIÁT OBFZ: 1. REGISTRÁCIA ŠPORTOVÝCH ODBORNÍKOV: Sekretariát ObFZ žiada FK ObFZ Topoľčany o registráciu športových odborníkov do ISSF (hlavný usporiadateľ,...


správa č.: 103. augusta 2017

SEKRETARIÁT OBFZ: ŽIADA FUNKCIONÁROV FK OBFZ TOPOľčANY O UHRADENIE MESAčNEJ ZBERNEJ FAKTÚRY SFZ ZA MESIAC JÚL 2017 V STANOVENOM TERMÍNE A TO DO 14.8.2017 !!! VÝKONNÝ VÝBOR OBFZ: VÝKO...


správa č.: 1018. mája 2017

VÝKONNÝ VÝBOR OBFZ: VÝKONNÝ VÝBOR OBFZ TOPOľčANY NA SVOJOM ZASADNUTÍ DňA 17.5.2017 V TOPOľčANOCH: 1. VZAL NA VEDOMIE: A) Správu predsedu ObFZ Topoľčany B) Správy predsed...


správa č.: 919. apríla 2017

VÝKONNÝ VÝBOR OBFZ: VÝKONNÝ VÝBOR OBFZ TOPOľčANY NA SVOJOM ZASADNUTÍ DňA 19.4.2017 V TOPOľčANOCH: 1. VZAL NA VEDOMIE: A) Správu predsedu ObFZ Topoľčany B) Správy predsedo...


správa č.: 829. marca 2017

VÝKONNÝ VÝBOR OBFZ: VÝKONNÝ VÝBOR OBFZ TOPOľčANY NA SVOJOM ZASADNUTÍ DňA 29.3.2017 V TOPOľčANOCH: 1. VZAL NA VEDOMIE: A) Správu predsedu ObFZ Topoľčany B) Správy predsedo...


správa č.: 702. marca 2017

VÝKONNÝ VÝBOR OBFZ TOPOľčANY: VÝKONNÝ VÝBOR OBFZ TOPOľčANY NA SVOJOM ZASADNUTÍ DňA 28.2.2017 V TOPOľčANOCH: 1. VZAL NA VEDOMIE: A) Správu predsedu ObFZ Topoľčany B) Spr&aacut...


správa č.: 609. decembra 2016

VÝKONNÝ VÝBOR OBFZ: VÝKONNÝ VÝBOR OBFZ TOPOľčANY DňA 8.12.2016 PER ROLLAM: 1. VZAL NA VEDOMIE: A) Priebeh a organizáciu I. ročníka Zimného halového turnaja vo futba...


 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Topoľčany.

internetový partner: www.itstudio.sk