Zdravotná komisia

Úradná správa č.: 33 zo dňa 18. marca 2015

Sekretariát ObFZ:

 

Upozorňuje funkcionárov FK, FO, aby obratom uhradili mesačnú zbernú faktúru za mesiac marec 2015 na SFZ, aby najneskôr 10.4.2015 bola úhrada na účte SFZ !!! V opačnom prípade prídu FK, FO o ťažko vybojované 3 body !!!

 

                                                           ( M. Valko )


[Späť] 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Topoľčany.

internetový partner: www.itstudio.sk