Zdravotná komisia

Úradná správa č.: 1 zo dňa 01. júla 2015

Ekonomický aparát ObFZ:

 

1. Štartovné pre družstvá v s. r. 2015/2016 ešte neuhradili: 05 Hajná N.Ves – 70,- €, 06 Horné Chlebany - 70,- €, 33 Tesáre – 70,- €.

Štartovné je potrebné uhradiť obratom na číslo účtu: 38525048/900 s uvedením variabilného symbolu pred FK, FO !!!

 

                                                           ( P. Michalík )


[Späť] 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Topoľčany.

internetový partner: www.itstudio.sk