Zdravotná komisia


správa č.: 1210. novembra 2014

O B L A S T N Ý F U T B A L O V Ý Z V Ä Z T O P O ľ č A N Y XIII. ROčNÍK ZIMNÉHO HALOVÉHO TURNAJA VO FUTBALE žIAKOV. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA: ORGANIZÁTOR: Ob...


správa č.: 1108. októbra 2014

ZdK ObFZ:


správa č.: 1017. septembra 2014

EKONOMICKÝ APARÁT OBFZ: 1. DRUHÚ POLOVICU ZÁLOHOVÉHO VKLADU PRE DELEGOVANÉ OSOBY MAJÚ UHRADIť V TERMÍNE K 1.10.2014 NASLEDUJÚCE FK: 25 Práznovce – 240,- &e...


správa č.: 603. septembra 2014

ZdK ObFZ:


správa č.: 520. augusta 2014

EKONOMICKÝ APARÁT OBFZ: 1. ZÁLOHOVÝ VKLAD PRE DELEGOVANÉ OSOBY NEUHRADILI V STNOVENOM TERMÍNE DO 15.8.2014 NASLEDUJÚCE FK: 02 Bojná – 600,- € ŽIADAME UVEDENÉ F...


správa č.: 330. júla 2014

EKONOMICKÝ APARÁT OBFZ: Na základe Rozpisu ObFZ – A – 7g (smernica ObFZ Topoľčany pre bezhotovostný styk pri súťažných stretnutiach medzi delegovanými osobami a FK, FO), je každ&ya...


správa č.: 2502. apríla 2014

ZdK ObFZ:


správa č.: 2428. marca 2014

EKONOMICKÝ APARÁT OBFZ: Zálohový vklad pre delegované osoby za jarnú časť súťažného ročníka 2013-2014 neuhradili v stanovenom termíne do 15.3.2014 nasledujúce FK, FO...


správa č.: 2326. marca 2014

ZdK ObFZ:


správa č.: 2206. januára 2014

EKONOMICKÝ APARÁT OBFZ: 1. Na základe Rozpisu ObFZ – A – 7e (smernica ObFZ Topoľčany pre bezhotovostný styk pri súťažných stretnutiach medzi delegovanými osobami a FK, FO, je každ&y...


správa č.: 1423. decembra 2013

ZdK ObFZ:


správa č.: 1309. októbra 2013

EKONOMICKÝ APARÁT OBFZ: 1. Upozorňuje funkcionárov FK na uhradenie mesačnej zbernej faktúry za mesiac október 2013 v stanovenom termíne !! NEUHRADENÉ FAKTÚRY K 16.12.2013: OFK KOVARCE - 16...


správa č.: 1202. októbra 2013

HOSPODÁRSKA KOMISIA OBFZ: 1. Odstupuje TJ Oponice, OFK Tesáre a TJ V. Dvorany na doriešenie DK ObFZ z dôvodu neuhradenia zálohového vkladu pre delegované osoby v stanovenom termíne. ...


správa č.: 928. augusta 2013

HOSPODÁRSKA KOMISIA OBFZ: FK, KTORÉ MAJÚ UHRADIť ZÁLOHOVÝ VKLAD PRE DELEGOVANÉ OSOBY ( 2.SPLÁTKA ) DO 1.10.2013: 01 Blesovce - 145 €, 08 H. Štitáre - 225 €, 10 Chrab...


správa č.: 203. apríla 2013

HOSPODÁRSKA KOMISIA OBFZ: 1. Na základe Rozpisu ObFZ - A - 7e (smernica ObFZ Topoľčany pre bezhotovostný styk pri súťažných stretnutiach medzi delegovanými osobami a FK, FO, je každý FK, FO povinn&...


 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Topoľčany.

internetový partner: www.itstudio.sk