Zdravotná komisia


správa č.: 3006. marca 2013

MATRIčNÁ KOMISIA OBFZ: 1. Žiada FK okresu Topoľčany, ktoré robili transfery (prestupy a hosťovania) vo februári 2013, aby v termíne do 18.3.2013 uhradili faktúry na SFZ !!! 2. SCHVÁLENÉ PRESTUPY A...


správa č.: 2607. februára 2013

HOSPODÁRSKA KOMISIA OBFZ: 1. Na základe Projektu poštová banka, boli pre FK okresu Topoľčany rozdelené nasledujúce dotácie od Poštovej banky na náhrady odmeny rozhodcov dorastu a st. ...


správa č.: 1030. novembra 2012

ZdK ObFZ:


správa č.: 912. septembra 2012

MATRIčNÁ KOMISIA OBFZ: Pokyn generálneho sekretára SFZ o ukončení vydávania a predlžovania papierových registračných preukazov: Generálny sekretár SFZ žiada FK, ktoré e&scaron...


správa č.: 3521. marca 2012

Informačný systém slovenského futbalu (ISSF):   Projekt ISSF prechádza do svojej ďalšej etapy spustením registrácie klubmi splnomocnených osôb na funkciu "Klubový ISSF...


správa č.: 3414. marca 2012

Hospodárska komisia ObFZ: K stanovenému termínu 14.3.2012 neuhradili zálohové vklady pre delegované osoby nasledujúce FK: Blesovce, H.Chlebany, Krtovce, Kuzmice,Orešany, Prašice. V ...


správa č.: 2725. januára 2012

Hospodárska komisia ObFZ:   Na základe ozpisu ObFZ - A - 7e (Smernica ObFZ Topoľčany pre bezhotovostný styk pri súťažných stretnutiach medzi delegovanými osobami a FK, FO, je každý FK, FO...


správa č.: 2327. decembra 2011

ZdK ObFZ:


správa č.: 2016. novembra 2011

O b l a s t n ý f u t b a l o v ý z v ä z T o p o ľ č a n y     P R O P O Z Í C I E K V A L I F I K Á C I E   o postup na XI.ročník halového turnaja dospelých &...


správa č.: 1014. novembra 2011

Sekretariát ObFZ: Oznamuje Funkcionárom FK, že dňa 15.11.2011 (utorok) nebudú na sekretariáte ObFZ Topoľčany úradné hodiny, nakoľko sekretár je na pracovnom stretnutí sekretárov ObFZ ...


správa č.: 931. augusta 2011

ZdK:


správa č.: 429. júla 2011

Odvolacia komisia ObFZ:   1. Odvolacia komisia ObFZ Topoľčany prerokovala odvolanie TJ Družstevník Veľké Dvorany proti rozhodnutiu Výkonného výboru ObFZ Topoľčany.   2. Odvolacia komisia pot...


 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Topoľčany.

internetový partner: www.itstudio.sk