Kontakt

Sekretariát ObFZ Topoľčany:

 

sídlo:ObFZ Topoľčany, Obchodná 9, 955 01 Topoľčany
telefón, fax:038/5324866
IČO:36108740
webová stránka:

www.obfztopolcany.sk

email:sekretar@obfztopolcany.sk 
bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa a.s. Topoľčany,

IBAN: SK84 0900 0000 0000 3852 5048

poštu adresovať:

Oblastný futbalový zväz-skratka príslušnej komisie

Obchodná 9

955 01 Topoľčany
 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Topoľčany.

internetový partner: www.itstudio.sk